Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Karmen Godič Torkar

Vseh ključnih besed je 78, ki se skupaj pojavijo 88 krat.
7 ključnih besed (8.97 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 17 krat (19.32 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
5x29.41%sanitarno inženirstvo
2x11.76%površine, mleko, okužbe, zdravstvena nega, Escherichia coli, zdravljenje
1xglivične okužbe, plavalni bazeni, zrak, kirurške rane, dermatofiti, javno zdravje, antibiotiki, biofilmi, bakterijska adhezija, Legionella pneumophila, kopališča, bazenska voda, dejavniki tveganja, po Gramu negativne bakterije, odpornost, Helicobacter pylori, mikroorganizmi, mikrobiologija, sestava, klasična metoda, število, visokošolske diplomske naloge, metoda Rida R count, diplomske naloge, aflatoksini, način življenja, gastrointestinalna obolenja, doktorske disertacije, mlečni izdelki, kvasovke, mikotoksini, plesni, preprečevanje, Chlorella vulgaris, kolonizacija, Pseudomonas putida, karbapenemaze, kis, ocetna kislina, bakteriostatično delovanje, baktericidno delovanje, protimikrobno delovanje, nadzorna kužnina, povezane z zdravstvom, oblačila, patogeni mikroorganizmi, biološko-razgradljivi odpadki, vrtec, beta-laktamaze s širokim spektrom delovanja, odporne bakterije, proti meticilinu odporen Staphylococcus aureus, opeklinska rana, bakterijske okužbe opeklinskih ran, urbano okolje, javne površine, pasji iztrebki, črna voda, sintetična odpadna voda, čiščenje odpadne vode, kompostiranje, mikroalge, črevesni paraziti, magistrska dela, kakovost notranjega zraka, oskrba opeklinske rane, zdravljenje opeklin, glive v zraku, koncentracije bakterij v zraku, ogljikov dioksid, črni ogljik, gradbeništvo