Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Uroš Stepišnik

Together there are 189 keywords, that are appearing 544 times.
54 of them (28.57 % of all) appear more than once, together appearing 409 times (75.18 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
54x13.2%geografske diplome
38x9.29%Slovenija, geomorfologija
28x6.85%krasoslovje
23x5.62%diplomska dela
21x5.13%zaključne seminarske naloge
16x3.91%fizična geografija
14x3.42%regionalna geografija, kraške oblike
11x2.69%kontaktni kras
10x2.44%magistrska dela, reliefne oblike
9x2.2%bolonjska magistrska dela
7x1.71%kras, glacialna geomorfologija
6x1.47%kraška polja, geomorfološko kartiranje
5x1.22%fluvialna geomorfologija, tipi krasa
4x0.98%geodiverziteta, pleistocenska poledenitev
3x0.73%Julijske Alpe, landforms, poledenitev, Hrvaška, Slovenia, geografski informacijski sistemi, varstvo okolja, Matarsko podolje, Ljubljanica, morfogeneza, Notranjska, Brkini, slepa dolina
2x0.49%šolska geografija, Dolenjska, učne poti, geomorphology, Slovenska Istra, zavarovana območja, Kočevska Reka, kraško polje, razvoj reliefa, glaciokras, Karavanke, Škofjeloško hribovje, fluviokras, Kras, druga svetovna vojna, GIS, Evropa, Notranjsko podolje, geomorfološka analiza, kraške jame
1xkvartar, Dinarski kras, bolnice, Osvobodilna fronta, Lika, Podgorje, daljinsko zaznavanje, geomorfologija obal, fliš, klifi, Gorjanci, rentgenska difrakcija, pleistocen, ledeniški relief, Soča, Završnica, Mirna, skladišča, Istra, skrivališča, periglacialni relief, Račeva, Kamniško-Savinjske Alpe, tiskarne, granulometrija, paleopoplave, geografija, Podpeško jezero, Češka, datiranje, Zgornja Radovna, zatrepne doline, Francija, Logaški ravnik, Rakov Škocjan, Lubnik, Kočevska Mala gora, Kočevski Rog, Luksemburg, Krka, jamski sedimenti, Pivška kotlina, poplave, Snežnik, Lovčen, Trnovski gozd, pedogeografija, narodni parki, Krma, Moravče, narodnoosvobodilni boj, Črna gora, grbinasti travniki, lehnjak, Kosca, ekskurzije, zgodovina, Jezerina, Risnjak, Avstralija, tipi prsti, terensko delo, Gorski Kotar, Logarska dolina, glacial geomorphology, vrtače, pobočja, digitalni model višin, Dane pri Divači, Matični Kras, dolci, ponikalnica, geomorfometrija, Bloško polje, geographic information systems, Rovtarsko hribovje, Kostel, physical geography, Čemšeniška planina, Bloke, karstology, kraško polje., Babno polje, naselja, globoki kras, kraške reliefne oblike, naravnogeografske značilnosti, Kočevski Nemci, Doberdob, Kočevski rog, konta, Logaško polje, Bešivci, Ivačevci, Sajevško polje, ravnovesna meja ledenika (ELA), paleoklima, fluviokraško površje, ponorni zatrep, Globodol, Dragonja, geoturizem, Rakitna, Vremska dolina, naravna dediščina, geološka zgradba, Pleistocene glaciation, Krško hribovje, Notranjska Reka Slovenija, Loško polje, Temenica, Temeniško podolje, Savinjska, reke, Županova jama, mikroklima, temperatura zraka, palaeogeography, Kratovo, operacija Neptun, obalna geomorfologija, bolonjska diplomska dela, dan D, Normandija, izobraževanje, Vrhnika, ledeniki, Soški ledenik, kvantitativne metode, Makedonija, Tržiška Bistrica, landform evolution, Zgornje Posočje, Vransko, Dobrovlje