Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Tajan Trobec

Together there are 72 keywords, that are appearing 89 times.
10 of them (13.89 % of all) appear more than once, together appearing 27 times (30.34 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
7x25.93%hidrogeografija
4x14.81%porečje
2x7.41%geografske diplome, poplave, Savinja, Slovenija, kras, kmetijstvo, kakovost vode, vodni viri
1xmlinščice, Kamniška Bistrica, Zbiljsko jezero, korelacija, križna korelacija., obrati na vodni pogon, hidroenergija, mulj, male hidroelektrarne, onesnaževanje., Spodnja Savinjska dolina, hidroelektrarna Medvode, magistrska dela, Grosupeljščica, onesnaževanje voda, namakanje, hidroelektrarne, Zgornja Savinjska dolina, geografski informacijski sistemi, tekoče vode, zaključne seminarske naloge, površinske tekoče vode, hidrogeografija., Planinsko polje, Gameljščica, tekoče površinske vode, Blanščica, analize kakovosti vode, sanacija, podnebne spremembe, porečje Pišnice, umetno jezero, jezero Jasna, Kranjska Gora, meritve kakovosti vode., Trboveljščica, Boben, naravni pojavi, Občina Bovec, hidrogeografske značilnosti, akumulacijsko jezero, rekreacija, Naravne nesreče, karta ogroženosti, karta nevarnosti, Medija, fizikalno-kemijski parametri vode, vodovodni sistem, vodooskrba, Šmartinsko jezero, spreminjanje vodostaja, Notranjsko podolje, Cerkniško jezero, Bela krajina, prostorsko načrtovanje, hidromorfologija, onesnaženost vodotokov, prečni vodni objekti, ekologija, poplavna območja, Laško, dinarski kras