Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Andrej Mihevc

Together there are 32 keywords, that are appearing 95 times.
13 of them (40.63 % of all) appear more than once, together appearing 76 times (80 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
11x14.47%diplomska dela, geografske diplome, Slovenija
10x13.16%krasoslovje
8x10.53%fizična geografija
7x9.21%regionalna geografija
5x6.58%geomorfologija
3x3.95%kraške oblike
2x2.63%Kras, Notranjska, kraške jame, geomorfološke karte, speleologija
1xRakitna, Dole, Godovič, korozija, suhe doline, Krimsko hribovje, kraška terminologija, kontaktni kras, Kočevska, reliefne oblike, Pivška kotlina, Posavsko hribovje, Vremščica, Planinsko polje, Kočevski Rog, prikrita grobišča, zavarovana območja, prostorsko planiranje, jamski turizem