Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Primož Potočnik

Vseh ključnih besed je 23, ki se skupaj pojavijo 24 krat.
1 ključnih besed (4.35 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 2 krat (8.33 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x100%matematika
1xnesistemsko tveganje, vrednostni papir, portfelj, Kirkmanov problem petnajstih šolark, sistemsko tveganje, Markowitzeva portfeljska teorija, premica kapitalskega trga, CAPM model, Markowitzeva krivulja, Kirkmanovi sistemi trojk, premica za posamezni donos vrednostnega papirja, Steinerjevi sistemi trojk, digraf stopnje 2, graf stopnje 4, ločno regularen digraf, ločno tranzitiven digraf, teorija grafov, sebikomplementarni grafi, kombinatorika, izreki Sylowa, točkovno tranzitivni grafi, ločno tranzitiven graf