Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Urban Kordeš

Together there are 16 keywords, that are appearing 17 times.
1 of them (6.25 % of all) appear more than once, together appearing 2 times (11.76 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
2x100%prvoosebno raziskovanje
1xustvarjalno gibalno-plesno izražanje, fenomenologija znanja, doživljanje učenja, kognitivni stili, eksplikativni intervju, učni stili, neverbalne specifične učne težave, agenezija prečnika, enaktivizem, vidno-prostorski delovni spomin, zavest, refleksija, naravnanost, kognitivna znanost, študija primera