Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Rafael Mihalič

Vseh ključnih besed je 44, ki se skupaj pojavijo 44 krat.
0 ključnih besed (0 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 0 krat (0 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
1xUPFC, magisteriji, učinkovita raba energije, emisije CO2, univerzalni prečni transformator, trifazni izračun pretokov moči, STATCOM, statični sinhronski serijski kompenzator, SSSC, tokovni model naprav FACTS, upravljanje z energijo, regresijska analiza, enosmerna porabniška omrežja, enosmerna izolirana omrežja, razpršena proizvodnja, akomulacija energije, nparave FACTS, krmiljenje, Kjotski protokol, elektroenergetski sistemi, pretoki moči, statični kompenzator, GUPFC, FEM, baterija, požarna varnost, litij-ionska celica, induktivnost, kapacitivnost, navitje, udarna napetost, nadomestno vezje, baterijski hranilnik, električno vozilo, napetostni model naprav FACTS, naprave FACTS, Newton-Raphsonova metoda, posplošeni univerzalni prečni transformator, IPFC, medlinijski regulator pretokov moči, elektroenergetski sistem, elektroenergetski vod, elektroenergetsko omrežje, transformator