Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Aljaž Zrnec

Vseh ključnih besed je 257, ki se skupaj pojavijo 464 krat.
82 ključnih besed (31.91 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 289 krat (62.28 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
24x8.3%računalništvo, visokošolski strokovni študij, računalništvo in informatika, diplomske naloge
11x3.81%spletna aplikacija
6x2.08%Android, MySQL, JavaScript
5x1.73%php
4x1.38%mobilna aplikacija, Java, MongoDB, html
3x1.04%oblak, mobilne aplikacije, računalništvo v oblaku, HTML5, SQL
2x0.69%spletni vmesnik, logistika, proces, Oracle, JSON, dokumentna baza, relacijska baza, računovodstvo, BSON, sistem za nadzor misije, Dojo, storitve, relacijske podatkovne baze, WebRTC, pošiljanje datotek, video klepet, podatki, podatkovna baza, shema podatkov, nepremičnina, ETN podatki, skladišče, avtomatski prenos podatkov, spletni servis, Google Street View API, proizvodnja, NoSQL, Android aplikacija, hibridno ogrodje, kriptovaluta, zaupanje, denar, vrednost, neprekinjena razpoložljivost, visoka razpoložljivost, migracija podatkov, podatkovna zbirka, MariaDB, Percona Server, podatkovne baze, rudarjenje, menjalnica, SQL Server 2012, javascript, www, strežnik, urejevalnik izvorne kode, splet, neprekinjeno delovanje, html5, valuta, transakcija, fiat, hash, bitcoin, baza, optimizacija, informacijski sistem, AngularJS, platforme, PHP, navidezna resničnost, dokument, REST
1xpodatkovne baze v pomnilniku, varnostno kopiranje v oblaku, varnostno kopiranje, Standard ISO/IEC 27000, tveganje, varnostna tehnologija, TimesTen, grožnje, SQLite, beležnica, Evernote, Springpad, Windows Live, aplikacije Windows Store, avtohtono ogrodje., Windows 8, Windows RT, IBM SolidDB, avtorske pravice, dokumentni sistem, sistem, prenova, GitLab, grafični uporabniški vmesnik, OpenCV, Azure, Face API, prepoznava obraza, Bitbucket, GitHub, plagiatorstvo, intelektualne stvaritve, odkrivanje plagiatorstva, Pig, gruča, Hadoop, MapReduce, velika količina podatkov, citiranje, Google Keep, programska oprema, avtomatizacija testiranja, testni scenarij, metode testiranja, primerjava učinkovitosti, podatkovne baze NoSQL, polprevodniški diski, skupni stroški lastništva, ekonomski vidik, performančni vidik, testiranje programske opreme, testno orodje, integracija podatkov, storitve za poročanje, strežnik za poročanje, spletni upravitelj poročil, API, socialno omrežje, prostorsko načrtovanje, trajnostni razvoj, ranljivost okolja, kanton Sarajevo, magnetni diski, razvoj pomnilnih enot, lastnosti, svetovni splet, človek, stroj, relacija, vozlišče, graf, podatkovna baza grafov, neprekinjena postavitev, poizvedba, razpoznavanje govora, Sphinx-4, izboljšanje izdelkov, SharePoint, iskalniki, arhitektura iskalnikov, zadovoljstvo in pričakovanja kupcev, produktivno vodenje, Julius, upravljanje računalnika, Kanov model, varnostni sistem, avtohtono ogrodje, konceptualni model, entitete, podatkovne relacije, intranet, očala, razvoj spletne aplikacije za načrtovanje relacijske podatkovne baze, podatkovni viri, razvoj programske opreme, testiranje, združevanje podatkov, upravljanje dostopov, skrbništvo vsebin, ogrodje Ember.js, ogrodje Backbone.js, MVC, Google lepenka, ogrodje AngularJS, igra, skrbniki, večparametrski odločitveni sistem, kriterij, aplikacijsko ogrodje, iOS, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, lobiranje, lobiranec, lobist, KPK, Komisija za preprečevanje korupcije, standardi, farmacija, smernice, transparentnost, efektivna transparentnost, mobilna naprava, C#, XAML, XML, Swift, Xcode, Symfony, Android studio, Xamarin, Blender, Unity, senzorji, Raspberry Pi, IoT, avtomatizacija, pametni terarij, terarij, borze, realno-časovna vizualizacija, kriptovalute, spletna stran, MX ogrodje, glasovno upravljanje, dobra proizvodna praksa, poslovno orodje, projekti, prepoznava govora, jQuery, kontekst, prevajanje, HTML, veriga blokov, Elastic, Angular, neprekinjena integracija, DB2, ACID, React, SportPlayer, 3D svet, vlak, rezervacija sedeža, relacijska podatkovna baza, Ionic, pametni telefon, platforma kot storitev, Salesforce, spletni pajki, bencinski servis, mobilno učenje, Laravel, Javascript, gamifikacija, načrtovanje