Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Vlado Malačič

Together there are 17 keywords, that are appearing 17 times.
0 of them (0 % of all) appear more than once, together appearing 0 times (0 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
1xtermohalinske lastnosti, cirkulacija, morski tokovi, izpiralni čas, termični veter, disertacije, Tržaški zaliv, morje, integralska metoda, Nasmythov spekter, spekter fluktuacije hitrosti, viskozna izguba turbulentne kinetične energije, spekter fluktuacije temperature, Batchelorjev spekter, metoda največjega verjetja, Monte Carlo simulacije, izotropna turbulenca