Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Stanislav Kovačič

Together there are 39 keywords, that are appearing 42 times.
2 of them (5.13 % of all) appear more than once, together appearing 5 times (11.9 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
3x60%računalniški vid
2x40%magisteriji
1xveč tarč, strojni vid, projektno vodenje, dvostopenjski dinamični model, filtri z delci, Bayesov rekurzivni filter, endotelne celice, gibanje, fibroblasti, električni števci, optično odčitavanje, avtomatizacija proizvodnje, industrijski vid, analiza slik, mikroskopske slike, konfluentnost, morfološke lastnosti, video podatki, verjetnostni modeli, ISO-OSI 7-plastni model, IEC 61850, poenotenje podatkovnih struktur - CIM, upravljanje porabe EE pri odjemalcu (DSM), AMI sistemi, distribucija električne energije, AMR, AMM, IEC 61970, IEC 61968, Ethernet, TCP/IP, aktivna omrežja, GPRS/UMTS, IPSec VPN, varnost TK sistema, avtentikacija, sledenje