Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Manca Pajnič

Together there are 112 keywords, that are appearing 156 times.
11 of them (9.82 % of all) appear more than once, together appearing 55 times (35.26 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
17x30.91%zdravstvena nega
16x29.09%diplomska dela
4x7.27%medicinska sestra
3x5.45%kakovost življenja, starostniki
2x3.64%varnost pacienta, stališča študentov zdravstvene nege, vloga medicinske sestre, perioperativna zdravstvena nega, operacijske medicinske sestre, bolečina
1xtežave pri urinski inkontinenci, stigma, robot, nameščanje pacienta, psihiatrično obolenje, tveganja, urinska inkontinenca, operativni poseg, osebe z demenco, krhkost, modeli obravnave oseb z demenco, medsebojni odnosi, kongruentni model, starostnik, preprečevanje, osebe z motnjo v duševnem razvoju, orodje za oceno bolečine, aromaterapija, ocenjevalno orodje, življenje v ustanovi, masaža, ledvične kolike, poučevanje pacienta, zdravljenje ledvičnih kamnov, zapora žolčnih vodov, drenažni sistem, socialna mreža, staranje, odloženo celjenje, zapleti rekonstrukcije, rekonstrukcija z režnji, kirurška oskrba rane, dom starejših občanov, lokalna anestezija, mravljinčenje, spolnost pri starostnikih, zdravstvena nega starostnika, zdravljenje s pomočjo živali, demenca, glasba, odnos zdravstvenih delavcev do spolnosti pri starostnikih, manšeta za bledo stazo, bolnišnične okužbe, roka, pet trenutkov za higieno rok, prevetivni ukrepi, operacijska medicinska sestra, akupunktura, bazalni gangliji, kronične bolezni, defekacija, nefarmakološke metode, gerontologija, kronično zaprtje, dezinhibicija, tavanje, aktivna vloga pacienta, na pacienta usmerjena oskrba, kronične nenalezljive bolezni, prilagoditve bivalnega okolja, prostorska orientacija, timsko delo, komunikacija, promocija zdravja, dovzetnost za okužbe, nalezljive bolezni, zdrav življenjski slog, staranje prebivalstva, diplomirane medicinske sestre, presaditev pljuč, depresija, anksioznost, psihosocialna podpora bolnika, priprava bolnika na presaditev pljuč, kadavrski kožni presadek, opeklinske poškodbe, zvok, varnostni odkloni, aktivna oblika glasbene terapije, igranje inštrumentov, ples, sporazumevanje, človeški faktor, uporaba interneta, stereotaksija, globoka možganska stimulacija, tehnologija, petje, poslušanje glasbe, okus, vonj, malnutricija, ocenjevalna orodja, kirurško zdravljenje, število obrokov, obstipacija in starejši, glasbena terapija, obstipacija in zdravstvena nega, preprečevanje obstipacije in starejši, pooperativna obstipacija in starejši, računalniki