Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Davorin Gazvoda

Together there are 243 keywords, that are appearing 365 times.
43 of them (17.7 % of all) appear more than once, together appearing 165 times (45.21 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
31x18.79%krajinska arhitektura
10x6.06%krajina
9x5.45%Ljubljana
6x3.64%oblikovanje krajine, parki, Slovenija
5x3.03%turizem, odprti prostor
4x2.42%odprt prostor, vodotoki, mestna krajina, rekreacija, enodružinske hiše, vrtovi
3x1.82%krajinsko oblikovanje, oblikovanje, arhitektura, mesta, prostor
2x1.21%prostorsko oblikovanje, rekreacijska območja, vodna krajina, gradnja v gozdu, Kitajska, oblikovanje prostora, zelene površine, krajinske značilnosti, arhitekti, oblikovanje vrtov, stanovanjske soseske, Ljubljansko barje, naselja, urejanje prostora, športni objekti, urejanje krajine, obrečni prostor, Ptuj, Novo mesto, mikroklima, dostopnost, infrastruktura, javni prostor, Maribor
1xodlagališča odpadkov, daljinske ceste, doživljanje krajine, načrtovanje cest, krajinske sanacije, videzna privlačnost, hitre ceste, obcestna krajina, umeščanje v prostor, Koroška, estetika, naravna dediščina, kulturna dediščina, turistična infrastruktura, Bled, telovadnice, turistična ponudba, turistične destinacije, turistični dostop, kampus, gozdovi, Postojnska jama, prometna ureditev, romantika, zgodovina vrtne umetnosti, angleški krajinski slog, pitoreskni slog, začasna raba, Sava, odprti prostori, zeleni prostori, prestrukturiranje, javne površine, golf igrišča, športni parki, urejanje, ureditev vodotoka, stavbe, športne stavbe, obcestni prostor, umetna mokrišča, posegi v prostor, tipi gradnje, manjša naselja, skupine hiš, protokolarni prostor, gradnja na gozdnatem pobočju, gradnja na pobočju, Brežice, plantažni nasadi, Krško, prenova, hiše v gozdu, državni protokol, protokolarni objekti, arhitekturni elementi, odnos med vrtom in hišo, Glinščica, smernice za urejanje, regulirani vodotoki, enodružinska hiša, razvoj vrta, monumentalnost, zgodovinski pregled, južni trg, krajinski slogi, arhitekturni slogi, feng shui, umeščanje naselij, oblikovalske smernice, Zgornjesavska dolina, Wenyu, urbanizem, morska obala, vodni viri, varstvo okolja, reprezentančni prostor, poslovne stavbe, ploščadi, dvorišča, parkirišča, revitalizacija, Reka, sonaravni razvoj, kriteriji za umeščanje, Triglavski narodni park, Bohinjsko jezero, regionalno planiranje, turistični objekti, naravne znamenitosti, stanovanjska arhitektura, vrtno oblikovanje, bivalni vrt, narodni parki, rekreacija na prostem, kolesarske poti, tipi, individualnost, Praga, krajinske zasnove, vrtna mesta, funkcionalnost, načrtovanje, potrebe uporabnikov, sonaravno kmetijstvo, permakulturni vrtovi, Sodražica, zimski vrt, razvrednotena krajina, Dravsko polje, svetila, umetna svetloba, svetlobno onesnaževanje, svetlobna ureditev, Polževo, ambientalna osvetlitev, svetloba, krajinski urbanizem, degradacija okolja, programska umestitev dejavnosti, osvetljevanje, Kras, kraško površje, Pionirski dom, kulturna infrastruktura, terapevtski park, Schöckl, Avstrija, ponudba projektantov, pritoki, hiše z vrtom, urbanizacija mest, obrežja, Krka, sindrom izgorelosti, čutno doživljanje prostora, wellness center, termalna vas, speleoterapija, zdravilni vrtovi, sanacija kamnoloma, termalni turizem, Kostanjevica na Krki, Drava, reke, urejanje rečne krajine, protipoplavna zaščita, primestna območja, počitniške hiše, muzeji na prostem, arheološki muzeji, degradirana območja, sanacija, Kamnik, mestni park, svetopisemske rastline, tematski parki, svetopisemski park, svetopisemske zgodbe, predstavitev v prostoru, Kamniška Bistrica, gradbene jame, velikost, valolomi, lokacija, šport, vizualna privlačnost, slovenska obala, obala, krajinski parki, trajnostni razvoj, plovne poti, poti za smučarski tek, golfska igrišča, golf, razlike v višini hiš, obhišni prostor, Slivniško jezero, ekosistemi, umetna akumulacijska jezera, hišni vrtovi, spremembe namembnosti, stanovanjske hiše, transformacije počitniških hiš, dozidava, pomožni objekti, večnamenska raba, ekoremediacija, vertikalne zasaditve, zelene strehe, izbor rastlin, krajinske prvine, rastlinske prvine, strešne zasaditve, zasaditve, rastlinske čistilne naprave, vegetacijski pasovi, premični vrtovi, kontejnerski vrtovi, smernice