Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Milan Šinko

Together there are 26 keywords, that are appearing 28 times.
2 of them (7.69 % of all) appear more than once, together appearing 4 times (14.29 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
2x50%Slovenija, gozdarska politika
1xFinska, posestna struktura, gozdna politika, politika razvoja podeželja, nacionalni gozdni program, rjavi medved, Hrvaška, gospodarjenje z divjadjo, lovska zakonodaja, javnopolitično planiranje, Zavod za gozdove Slovenije, Železniki, kazalniki, uravnoteženi sistemi kazalnikov, gozdarstvo, gozdnopolitični vidiki, žičnični žerjavi, finančni vidiki, vidiki zaposlenih, izobraževanje, lastniki gozdov, notranji procesi, poslovanje s strankami, odstranjevanje vejevine