Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Jelka Strgar

Together there are 79 keywords, that are appearing 133 times.
17 of them (21.52 % of all) appear more than once, together appearing 71 times (53.38 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
9x12.68%biologija
8x11.27%znanje
6x8.45%fotosinteza, osnovna šola
5x7.04%celično dihanje, osnovnošolci
4x5.63%genetika, evolucija človeka, celica, motivacija
3x4.23%nacionalno preverjanje znanja, mitoza
2x2.82%učni načrt, zunanje preverjanje znanja, uporabne rastline, naravoslovje, testi znanja
1xdinarski kras, DNK, strupene živali, gnus, toksikologija, besedno razumevanje, obiskovalci, pogovori, izkušenjsko učenje, metulji, komarji, podzemeljski habitati, mikologija, gimnazija, učbeniki, gojene rastline, srednja šola, evalvacija, kvantitativna analiza, Bloomova taksonomija kognitivnih ciljev, ekologija, geologija, študentje, analiza, dodatni pouk, sistematika, zoologija, botanika, citologija, projektni pouk, Darwinova teorija evolucije, poučevanje, sklepi, Irska, pouk, izbira poklica, znanost in tehnologija, vprašalnik, 8. razred osnovne šole, model pljuč, obremenjenost učencev, izločala pri človeku, odnos do biologije, učbenik, Celica, zanimanje, srednješolci, pouk biologije, teorija evolucije, proteus, zgradba telesa, gimnazije, razmnoževanje, naloge strukturiranega tipa, naloge izbirnega tipa, človeška ribica, razumevanje in sprejemanje evolucije, živo, evolucija, zunanje preverjanje, nacionalni preizkusi znanja, Romi