Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Jelka Strgar

Together there are 107 keywords, that are appearing 185 times.
24 of them (22.43 % of all) appear more than once, together appearing 102 times (55.14 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
15x14.71%biologija
9x8.82%osnovna šola, znanje
7x6.86%fotosinteza, evolucija človeka
5x4.9%osnovnošolci, genetika, celično dihanje
4x3.92%motivacija, celica
3x2.94%nacionalno preverjanje znanja, mitoza, naravoslovje, učni načrt
2x1.96%gimnazije, evolucija, učenje na prostem, zunanje preverjanje znanja, pouk biologije, izkustveno učenje, gimnazija, poučevanje, uporabne rastline, teorija evolucije
1xmatura, srednje šole, anketa, Darwinova teorija evolucije, naloge izbirnega tipa, zunanje preverjanje, nacionalni preizkusi znanja, živo, naloge strukturiranega tipa, trajnost znanja, razmnoževanje, zgradba telesa, proteus, testi znanja, pogovori, izkušenjsko učenje, projektni pouk, DNK, gnus, strupene živali, dodatni pouk, učbeniki, kvantitativna analiza, Bloomova taksonomija kognitivnih ciljev, evalvacija, srednja šola, toksikologija, dinarski kras, besedno razumevanje, obiskovalci, človeška ribica, citologija, učenje, odnos, podzemeljski habitati, komarji, metulji, veterinarska šola, Romi, sklepi, klic na številko 112, prva pomoč, sprejemanje teorije evolucije, napačna razumevanja o evoluciji, stabilni bočni položaj, napredovanje znanja, biološke vsebine, izobraževanje na daljavo, interesna dejavnost, poučevanje evolucije, razumevanje evolucije človeka, multisenzorno poučevanje, napačne predstave, pouk na prostem, pouk naravoslovja, gozd, učna pot, pouk med epidemijo covida-19, Pogorelec, ekosistem, pouk bioloških vsebin, stališča, Irska, Šolski vrt, vprašalnik, 8. razred osnovne šole, pouk, znanost in tehnologija, srednješolci, zanimanje, izbira poklica, učbenik, Celica, učni cilji, profesorji, vpliv človeka na naravo in okolje, izkušnje, predznanje, obremenjenost učencev, odnos do biologije, izločala pri človeku, model pljuč, razumevanje in sprejemanje evolucije