Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Marjana Regvar

Together there are 99 keywords, that are appearing 141 times.
25 of them (25.25 % of all) appear more than once, together appearing 67 times (47.52 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
6x8.96%Thlaspi praecox
4x5.97%Cd, mikoriza, Zn
3x4.48%hiperakumulacija, kadmij, rast, težke kovine, onesnaženost tal, Pb, slanost
2x2.99%dvo-dimenzionalna elektroforeza, hiperakumulacija Cd, kalitev, Hordeum vulgare, ječmen, mineralna hranila, fenoli, rani mošnjak, temni septirani endofiti, disertacije, vrba, privzem elementov, sezonske spremembe, arbuskularna mikoriza
1xsezonska dinamika, Thlaspi caerulescens, Fusarium, hiperakumulacija Zn, NaCl, variabilnost, halofiti, Žerjav, vinska trta, "Refošk", fotosintezni pigmenti, fitoekstrakcija Cd, sladkorji, Salicornia, onesnaženost s kovinami, akumulacija, življenjski cikel, privzem, razvojne faze, vegetativna faza, faza semenitve, faza cvetenja, privzem Cd, P, toleranca na kovine, Sinapis alba, privzem kovin, XRFS, hiperakumulacija kovin, fitoremediacija, Salix caprea, strupenost, solarizacija, biofumigacija, razkuževanje tal, Fragaria x ananassa, mikorizna kolonizacija, TTGE, varstvo rastlin, pleveli, pridelek, jagode, trstikasta bilnica, ajda, Fagopyrum spp., navadna pšenica, Triticum aestivum, ekološka pridelava, biotehnologija, plazeča detelja, podrast, bioremediacija, motovilec, hidroponično gojenje, metabolizem, ogljikovi hidrati, prehrana rastlin, pomanjkanje mineralov, glivna kolonizacija, kemijska analiza, orjaška zlata rozga, navadna zlata rozga, ekstrakcija, remediacija tal, rast micelijev, korenine, endofiti, rastne razmere, glivni izolati, iva, cink, svinec, Salix caprea L., alelopatija