Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Igor Potočnik

Vseh ključnih besed je 180, ki se skupaj pojavijo 289 krat.
47 ključnih besed (26.11 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 156 krat (53.98 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
19x12.18%gozdne ceste
9x5.77%ropot
6x3.85%GPS
5x3.21%pulz, vzdrževanje, ergonomija, tresenje, težavnost dela
4x2.56%obremenitev s tresenjem, delo v gozdu, gozdne vlake, spravilo lesa, gozdne prometnice, časovna študija, gozdarstvo
3x1.92%odvodnjavanje, hrup, cevni propust, financiranje, vzdrževanje cest
2x1.28%motorna žaga, forwarder, obremenitve z ropotom, tresenje celega telesa, analiza nezgod, ekvivalentna jakost ropota, gozdno gradbeništvo, traktorji, harvester, srčni utrip, gozdnogospodarska enota Jelendol, sekači, odprtost gozdov, meritve, geodetske metode, delovna operacija, obremenitev z ropotom, sečnja, Slovenija, motorne žage, obremenitve, prometne obremenitve, strojna sečnja, pridobivanje lesa, Ecotrac 120V, gozdna cesta, gradnja
1xobčina Dobrepolje, produktivne ceste, RoadPAC, tehnične specifikacije, vpliv zime, Korošica, gostota cest, kategorizacija, socioekonomski tip posesti, gozdni posestniki, Češka, cevni propusti, gozdovi, starost gozdnih cest, nezgode pri delu, žarišča nezgod, prečni profil, zaraščanje svetlega profila, vibracije, tehnike dela, primerjava obdobij, asfaltiranje, naravno okolje, garmin, rekreacija, motorno kolo, občina Vodice, stroški, občina Medvode, gozdna posest Hrastnik, ocena, Fevča, gostitev cestnega omrežja, cesta, Potočnikov graben, Selca, Hrastnik, naklon nivelete, rekonstrukcija, raba, gasilci, Kras, ciljno stanje, protipožarna gozdna prometnica, gozdni požar, Pokljuka, varstvo gozdov, busola, Garmin, zaraščanje, trdota podlage, ekspozicija, prečni profili, občina Logatec, prevoz lesa, stroji za sekanje, gozdne prometnica, transport in spravilo lesa, ekonomika gradenj gozdnih cest, gozdnogospodarska enota Dravograd, Rožnik in Šišenski hrib, Krajinski park Tivoli, prometnice, mestni gozdovi, prepust, horizontalna krivina, voziščne konstrukcije, vozišče, brušenje verige, zgibni polprikoličarji, gozdni požari, načrtovanje, cestno omrežje, ergonomska ocena, ergonomske smernice, nosilnost, bager, žičnično spravilo lesa, ergonomski profil, kmetijski traktorji, primerjave, projektiranje, protipožarne preseke, sanacijske in sanitarne sečnje, stroji za sečnjo, obremenitve s tresenjem, delovne nezgode, grobost podlage, vozniki, visoki dinarski kras, visoki kras, kabina, sekač, vlažnost tal, težavnosti dela, opazovalna metoda OWAS, mikrofon, položaj mikrofona, poškodbe, finančna sredstva, omejevanje prometa, zakonodaja, ekologija, dnevna obremenitev, obremenitev, Črmošnjice, traktor, geografski informacijski sistem, delov gozdu, traktoristi, forvarder, razširitev vozišča, lastnosti vlak, pravilna tehnika dela, nepravilna tehnika dela, sekundarna odprtost, gozdna vlaka, akumulatorske motorne žage, bencinske motorne žage, zgoščevanje omrežja, optimizacija, učinki, strojna skupina, časovne študije, večnamenska vloga gozda, gospodarjenje z gozdovi, naklon, nadmorska višina, zaraščanje brežin in svetlega profila, starost, disertacije, gradnja vlak, orodje za sekanje