Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Igor Potočnik

Together there are 180 keywords, that are appearing 289 times.
47 of them (26.11 % of all) appear more than once, together appearing 156 times (53.98 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
19x12.18%gozdne ceste
9x5.77%ropot
6x3.85%GPS
5x3.21%ergonomija, vzdrževanje, pulz, tresenje, težavnost dela
4x2.56%obremenitev s tresenjem, gozdne vlake, delo v gozdu, gozdne prometnice, spravilo lesa, časovna študija, gozdarstvo
3x1.92%financiranje, cevni propust, vzdrževanje cest, odvodnjavanje, hrup
2x1.28%gozdno gradbeništvo, meritve, forwarder, motorne žage, sečnja, analiza nezgod, gozdna cesta, obremenitve z ropotom, geodetske metode, ekvivalentna jakost ropota, srčni utrip, delovna operacija, sekači, harvester, obremenitev z ropotom, pridobivanje lesa, obremenitve, odprtost gozdov, tresenje celega telesa, motorna žaga, gozdnogospodarska enota Jelendol, Ecotrac 120V, gradnja, Slovenija, traktorji, prometne obremenitve, strojna sečnja
1xPokljuka, motorno kolo, občina Vodice, gozdovi, naravno okolje, cevni propusti, raba, rekonstrukcija, produktivne ceste, občina Dobrepolje, vpliv zime, gozdna posest Hrastnik, občina Medvode, rekreacija, asfaltiranje, stroji za sekanje, tehnike dela, vibracije, orodje za sekanje, forvarder, protipožarna gozdna prometnica, gozdni požar, zaraščanje svetlega profila, prečni profil, primerjava obdobij, gostota cest, žarišča nezgod, nezgode pri delu, starost gozdnih cest, varstvo gozdov, stroški, tehnične specifikacije, mestni gozdovi, Krajinski park Tivoli, prometnice, transport in spravilo lesa, ekspozicija, gozdne prometnica, Rožnik in Šišenski hrib, Fevča, busola, Hrastnik, Selca, Garmin, Potočnikov graben, gozdnogospodarska enota Dravograd, trdota podlage, zaraščanje, Češka, RoadPAC, cesta, naklon nivelete, socioekonomski tip posesti, kategorizacija, ciljno stanje, ocena, traktoristi, prečni profili, Kras, gasilci, občina Logatec, garmin, gozdni posestniki, Črmošnjice, mikrofon, položaj mikrofona, opazovalna metoda OWAS, kabina, visoki kras, stroji za sečnjo, obremenitve s tresenjem, težavnosti dela, sekač, cestno omrežje, gozdni požari, zgibni polprikoličarji, načrtovanje, projektiranje, prevoz lesa, protipožarne preseke, delovne nezgode, grobost podlage, akumulatorske motorne žage, prepust, bager, bencinske motorne žage, Korošica, obremenitev, razširitev vozišča, nosilnost, vozišče, lastnosti vlak, vozniki, visoki dinarski kras, sanacijske in sanitarne sečnje, voziščne konstrukcije, vlažnost tal, brušenje verige, ergonomska ocena, nadmorska višina, gozdna vlaka, sekundarna odprtost, naklon, zaraščanje brežin in svetlega profila, gostitev cestnega omrežja, starost, horizontalna krivina, traktor, geografski informacijski sistem, delov gozdu, pravilna tehnika dela, ekologija, zakonodaja, dnevna obremenitev, omejevanje prometa, gradnja vlak, disertacije, žičnično spravilo lesa, poškodbe, finančna sredstva, ergonomski profil, primerjave, ergonomske smernice, kmetijski traktorji, strojna skupina, časovne študije, večnamenska vloga gozda, gospodarjenje z gozdovi, zgoščevanje omrežja, ekonomika gradenj gozdnih cest, učinki, optimizacija, nepravilna tehnika dela