Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Ines Mandić-Mulec

Together there are 199 keywords, that are appearing 279 times.
34 of them (17.09 % of all) appear more than once, together appearing 114 times (40.86 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
11x9.65%Bacillus subtilis
10x8.77%mikrobne združbe
7x6.14%mikrobiologija tal, Ljubljansko barje
5x4.39%lakaze
4x3.51%nitrifikacija, zaznavanje celične gostote
3x2.63%mikrobna ekologija, ekotipi, ferotipi, bakterije, encimi, biosurfaktanti, odpadne vode, mokrišča, komunikacija med celicami, DGGE, rojenje, nitrifikacijske bakterije
2x1.75%morfologija, bioinformatika, sobivanje sevov, mikrobna aktivnost, surfaktin, vpliv temperature, ekologija mikroorganizmov, farmakološke učinkovine, aktivno blato, biološke čistilne naprave, zaznavanje kvoruma, tla, Arabidopsis thaliana, biofilm, denitrifikacija
1xonesnaženost tal, PCR, težke kovine, pedologija, diklofenak, amonij-oksidirajoče bakterije, ekologija, Nitrospira sp., biodosegljivost kovin, lakazna aktivnost, aktivnost mikrobne združbe, genetska kompetenca, recA, zaznavanje gostote celic, Bacillus mojavensis, flow injection analysis, izsuševanje, Michaelis-Menten kinetika, emisija toplogrednega plina, ammonia-oxidising bacteria, ammonia-oxidising archaea, nitrification, dACGK, microbial communities, operon srfA, archaea, bacteria, ammonia, microcosms, deoksiribonukleozidne kinaze, qPCR, pestrost mikrobne združbe, multisubstratni encim, molekularne tehnike, soil microbiology, acidic soil, pH neutral soil, arheje, Crenarchaeota, vlažnost, vir kontaminacij, vpliv kontaminacij, kontaminacije prostorov, šota, mikrobne kontaminacije, ICSI, kontaminacije, navlaževanje, bolnišnični prostori, izidi zunajtelesne oploditve, N2O, CH4, temperatura, T-RFLP, CO2, potencialna nitrifikacijska aktivnost, število nitrifikatorjev, emisije toplogrednih plinov, IVC, zunajtelesna oploditev, 16S rRNA, reciklažna pot zagotavljanja deoksiribonukleozidov v rastlinah, vsebnost vode v tleh, mikrokozmi, genska knjižnica, struktura bakterijske združbe, krenarheje, visoko barje, filogenija, sposobnost zadrževanja vode, WHC, bioremediacija, dehidrogenazna aktivnost, DHA, zunajcelični peptid ComX, SIR, število mikroorganizmov, kroženje dušika, s substratom inducirana respiracija, biološko čiščenje odpadnih vod, diazepam, kadmij, Cd, toksične kovine, pedološke analize, Zn, cink, fermentacijski ostanki, bioplinarne, talni mikroorganizmi, molekularne analize, encimski testi, hemolitična aktivnost, BOX-PCR, Ljubljansko visoko barje, talni mikrokozmi, Dienesova linija, medsebojno prepoznavanje, komunikacija, surfaktinski operon, rekombinanti sevi, kompetenca, signalni peptidi, mikrobna združba, imobilizirana biokultura, bioreaktor, čiščenje odpadnih vod, sodelovanje, kompeticija, proizvodnja, biosinteza, fluorimetriija, rizobakterije, PGPR, raztapljanje fosfatov, indol-3-ocetna kislina, bakterijska signalizacija, siderofori, litični encimi, Bacillus, vpliv na rast rastlin, biokontrolne lastnosti, aktivnost fenol oksidaz, mikrobna respiracija, feromon ComX, odziv toplotnega šoka, bioreaktorji, bakterijska lakaza, medcelično signaliziranje, biocontrol, surfactin, temperature, salinity, karakterizacija lakaz, molekularno kloniranje, zunajcelične polimerne snovi, EPS, gen comX, gojišča, tvorba biofilmov, heterologno izražanje, anaerobni mikroorganizmi, biofilmi, cooperation, signaling, začetni oligonukleotidi, gelska elektroforeza, kapilarna elektroforeza, QIAxcel, PCR-ribotipizacija, molekularne metode, Clostridium difficile, črevesne okužbe, tipizacija, sekvenator, Beckman Coulter CEQ 8000, rekombinantni encimi, social interactions, quorum sensing, heterologno izražanje genov, mikrobne zdužbe, bakterijske lakaze, šotna tla, raznolikost, izražanje genov