Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Jadran Faganeli

Together there are 59 keywords, that are appearing 93 times.
19 of them (32.2 % of all) appear more than once, together appearing 53 times (56.99 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
4x7.55%morski makroagregati, spektrofotometrične metode, severni Jadran, morska mikrobiologija
3x5.66%Tržaški zaliv, ekologija, ogljikovi hidrati, metilacija Hg, vodni stolpec, encimska razgradnja, živo srebro
2x3.77%Jadransko morje, mikrobne pretvorbe, bentoške pretvorbe, Gradeška laguna, proteini, dušik, FTIR, stabilni izotopi
1xizotopska frakcionacija, mikrobna razgradnja, denitrifikacija, morski sedimenti, Severni Jadran, ultrafiltracija, kroženje dušika, lipaze, lipidi, fitoplankton, ogljik, primarna produkcija, sedimenti, priobalna morja, kromatografija HP SEC, encimi, analiza suspendirane snovi, redukcija sulfata, biogeokemični cikli, okoljski dejavniki, sdimenti, makroagregati, biogeokemija, organske snovi, koloidi, kompleksacija, Maranska laguna, onesnaženost voda, disertacije, fosfor, sediment, izliv reke Soče, sladke vode, jezerske vode, morje, demetilacija MeHg, alkalna fosfataza, pankreatin, onesnaževanje okolja, Blejsko jezero