Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Tatjana Košmerl

Vseh ključnih besed je 184, ki se skupaj pojavijo 403 krat.
55 ključnih besed (29.89 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 274 krat (67.99 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
32x11.68%vino
17x6.2%senzorične lastnosti
15x5.47%mošt
13x4.74%alkoholna fermentacija
11x4.01%kemijska sestava
9x3.28%vinske kvasovke
8x2.92%starterske kulture
7x2.55%mlado vino, laški rizling, fenolne spojine, fizikalno-kemijske lastnosti
6x2.19%sauvignon, enološka sredstva, bela vina
5x1.82%belo vino, jabolčno-mlečnokislinska fermentacija, tanini, rdeče vino, fizikalnokemijske lastnosti
4x1.46%Saccharomyces cerevisiae, stabilizacija vina, kemijska sestava vina, malvazija, vinski kamen, kalijev hidrogentartrat
3x1.09%kakovost vina, antiokisidativni potencial, rebula, kvasovke, aromatične spojine, antociani, mlečnokislinske bakterije, KHT, merlot, chardonnay, barva vina, zorenje vina na drožeh, kristalizacija tartratov, antioksidanti
2x0.73%kemijska sestava mošta, senzorična kakovost, rdeča vina, senzorična analiza, fenoli, cabernet sauvignon, potrošniki, klima, antocianini, hranila za kvasovke, vinifikacija, flavonoidi, višji alkoholi, indukcijski čas, refošk, vinske droži
1xenološki tanini, aromatične hlapne spojine, razmere skladiščenja, kromatografske metode, teran, metliška črnina, kisik, mikrooksigenacija, rdeča zvrst, modra frankinja, portugalka, zorenje vina, trpkost, barve, stres, staranje vina, stabilizacija, kristalizacija, čiščenje, barva, antioksidacijski potencial, kratkotrajna maceracija, tehnologija "pelliculaire", cabernet franc, koloidni delci, grozdni sok, kinetika ekstrakcije fenolnih spojin, modri pinot, antioksidativna stabilnost, stabilnost barve, hranilne snovi, maceracija, fermentacija, encimi, kultivar Rebula, oksidativna stabilnost vina, organske kisline, sladkorji, glicerol, starterska kultura, hranilne snovi za kvasovke, električna prevodnost, škropljenje grozdja, zaščitna sredstva, hlapne spojine, aminokisline, 2-AAP, staranje in zorenje, sur lie, 2-aminoacetofenon, NST, oddajanje CO2, neznačilna starikava nota, modelne alkoholne raztopine, bentonit, šipon, Saccharomyces, ne-Saccharomyces, geografska označba, alergeni v vinu, deklaracije na živilih, hranilna vrednost, energijska vrednost, grozdje, Refošk, fenolna zrelost, žveplov dioksid, protimikrobne snovi, tehnološka zrelost, vremenske razmere, Cabernet Sauvignon, vinorodni okoliš Slovenska Istra, označevanje živil, živila, analizne metode, Folin-Ciocalteu metoda, vinarstvo, kreatinin, biomarkerji, antioksidativni potencial, prehrana, urin, vsebnost alkohola, klimatske spremembe, metoda Flash profiling, CATA-metoda, ocenjevanje, hedonsko ocenjevanje, 20-točkovna Buxbaumova metoda, globalno segrevanje, senzorične analize, molekularna oblika, rdečkasta vina, kinetika fermentacije, postopki vinifikacije, maceracija drozge, 'Sauvignon', dozorevanje grozdja, beljakovinska motnost, čiščenje vina, želatina, dodatek jagod, zamrzovanje grozdja, selekcionirane kvasovke, mikrobiološka analiza, renski rizling, kakovostni parametri, doktorati, zamrzovanje drozge, zelen, beljakovine, hidroksicimetne kisline, sadna vina, jabolčno vino, jabolčni koncentrat, bakrovi ioni, starter kulture, vina PTP, fizikalno-kemijski parametri, hrana za kvasovke, kemijska analiza, ocenjevalci vin, fermentacijska kinetika, glutation, postopek charmat, klasični postopek, kakovost jabolčnega vina, peneče vino, sur lies