Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Domen Leštan

Vseh ključnih besed je 107, ki se skupaj pojavijo 272 krat.
39 ključnih besed (36.45 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 204 krat (75 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
17x8.33%tla
16x7.84%težke kovine
15x7.35%svinec
13x6.37%onesnaženost tal, pedologija
12x5.88%cink
9x4.41%kadmij, remediacija tal
7x3.43%onesnaževanje tal
6x2.94%EDTA, čiščenje tal, biodostopnost
5x2.45%remediacija, kovine, ekopedologija
4x1.96%ligandi
3x1.47%Porcellio scaber, deževniki, sekvenčna ekstrakcija, Celje, baker, EDDS, Mežiška dolina, stabilizacija, potencialno strupene kovine, onesnažena tla
2x0.98%bioakumulacija, Pb, pranje tal, disertacije, raki enakonožci, biodosegljivost, encimska aktivnost, izpiranje tal, mobilnost, cement, Zn, izpiranje, fitoekstrakcija
1xLitija, ocena tveganja, neživi dejavniki, Cd, Lactuca sativa, rdeče blato, elektrokemično čiščenje, stabilizacija tal, TCLP, apnenec, PBET, elektrokemijski procesi, ozon, Cannabis sativa, konoplja, ultravijoletni žarki, fitoremediacija, frakcionacija tal, ekologija tal, hidrogel, potencialno toksične kovine, procesna zanka, spiranje tal, oksidacija, Cink, izogibalni testi, Eisenia fetida, frakcionacija, Mežica, dosegljivost, bakterije, inhibicija PP1, toksičnost, elektrokemična razgradnja, elektrokemijski oksidacijski procesi, potencialno nevarne kovine, UBM test, Brassica rapa var. chinensis, metode, mikrocistin RR, mikrocistini, dehidrogenazna aktivnost, mikrobiološka aktivnost, kakovost tal, s substratom inducirano dihanje, Slovenija, cianobakterije, biotehnologija, SOP, model IEUBK, sanacija, potencialno toksični elementi, arheje, etilendiamintetraocetna kislina, glive, stabilzacija, mikrobne združbe, remediacija z EDTA, funkcionalnost tal, kalcijev polisulfid, toksični elementi, PSK, fitodosegljivost, pestrost, mineralizacija, Slovakit, hidroksiapatit, imobilizacija