Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Igor Prodan

Together there are 80 keywords, that are appearing 144 times.
26 of them (32.5 % of all) appear more than once, together appearing 90 times (62.5 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
11x12.22%Slovenija
7x7.78%case study, analiza, podjetje
5x5.56%raziskave, financiranje
4x4.44%razvoj, majhna podjetja
3x3.33%inovacije, management, poslovanje podjetja, srednja podjetja
2x2.22%kadri, tržne raziskave, poslovni plani, inovativnost, podjetništvo, uspešnost poslovanja, žensko delo, družbena odgovornost, tveganje, trženje, mednarodne primerjave, rizični kapital, delovno mesto, okolje
1xfranchising, delovna razmerja, nadlegovanje na delovnem mestu, medosebni odnosi, delodajalci, trg, reševanje problemov, krize, informacijska tehnologija, Internet, elektronsko poslovanje, socialne mreže, komuniciranje, psihologija, gradbeništvo, brainstorming, standardi, kultura, Avstrija, inkubatorska mreža, pospeševanje, ustvarjalnost, certifikat, trgovinsko podjetje, institucije, B. Young, obvladovanje znanja, zaposlovanje, trg delovne sile, diskriminacija, družina, tržna analiza, obdobje 2001 - 2011, nevladne organizacije, zakonodaja, modeli, poslovni angeli, skladi, investicije, storitve, intelektualna lastnina, spol, družinsko podjetje, tehnologija, novi proizvodi, Trimo, svetovanje, financirnaje, pravni vidik, patenti, socialno podjetništvo, znanje, kooperacija, panoge dejavnosti