Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Rajko Bernik

Together there are 390 keywords, that are appearing 643 times.
92 of them (23.59 % of all) appear more than once, together appearing 345 times (53.65 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
39x11.3%kmetijski stroji
20x5.8%kmetijska mehanizacija
13x3.77%traktorji
11x3.19%kmetijstvo
10x2.9%Slovenija
9x2.61%škropilnice, diplomske naloge
8x2.32%krompir
7x2.03%poraba goriva
6x1.74%obdelava tal
5x1.45%tla, vzroki, varstvo rastlin, pridelek, obnovljivi viri energije
4x1.16%okopalniki, produktivnost, fitofarmacevtska sredstva, osipalniki, divjad, vplivi, Juglans regia, storilnost
3x0.87%fizikalne lastnosti, Solanum tuberosum, fizika tal, kmetije, ankete, pregledi, kosilnice, sajenje, orehi, ozimna pšenica, koruza, vozna hitrost, nesreče, hlevi, sušenje, žetveniki, gomolji, tehnično stanje
2x0.58%pršilniki, zeleni gomolji, oreh, vinska trta, odjemalniki silaže, vrtavkasta brana, pleveli, spravilo lesa, tehnične lastnosti, analiza delovanja, kombajni, luščenje, silaža, obračalni plugi, prostoživeče živali, poškodbe, vinogradništvo, morfološke lastnosti, kmetijsko strojništvo, poljščine, izgube pridelka, sušilnice, zakonodaja, žetev, električna energija, sončna energija, divji prašič, sončne elektrarne, košnja, Solanum tuberosum L., koruzna silaža, drobilniki, lesna biomasa, krma, greben, plugi, škoda, lesni sekanci, alternativni viri energije, poljedelstvo, krave molznice, molzišče, govedoreja, vinogradi, govedo, bioplin, energija vetra, veter, vrtilna frekvenca, vetrnice, travna silaža
1xTriticum aestivum, Zasavje, pesticidi, elektrika, parcele, valjaste bale, zemljišča, mehanika tal, globina saditve, baliranje, balirke, pokritost gomoljev z zemljo, globina sajenja, škropilne šobe, strehe, Sveti Tomaž, medvrstna razdalja, setev, organski odpadki, gospodinjski odpadki, bioplinarne, bioplinske naprave, bioplinski reaktorji, biokompost, trženje, prodaja, anaerobna izgradnja, produktivnost dela, konvencionalna obdelava, sistemi molže, načini molže, molža, molzne naprave, oprema za molžo, vrtavkaste brane, predsetveniki, kmetija Cankar, lastnosti kupcev, Program razvoja podeželja 2007-2013, Guyot, kraški latnik, gojitvene oblike, sorte, obdelava vinogradov, plenilci, kmetijske tehnologije, mala divjad, Refošk, sejalnice, molznice, krave, magistske naloge, telice, uhlevitev, točnost, hitrost, grebeni, številčnost živali, spravilo pridelka, obnovljivi viri, energija, plugi krajniki, priključki, mlini na veter, vetrni generator, vrtnarski traktorji, vrtnarstvo, električni generatorji, sadike, sadne rastline, kmetijski stroji za varstvo rastlin, alternativna goriva, trenja, naprave za kemično varstvo rastlin, lupina, leska, načini sajenja, sadilniki, Savinjska regija, travniki, krmilne prikolice, stroški, vršičkarji, strojno vršičkanje, preizkušanje, silosi, ročni odvzem, strojni odvzem, testiranje, vršičkanje, redni pregledi, pedologija, priprava, nagnjeni tereni, talni agregati, dovoljenja, okopavanje, prašenje in škropljenje, zbitost tal, emisije izpušnih plinov, oljna ogrščica, krmni grah, pšenica, ječmen, čistilne naprave, tehnične napake, škropilne naprave, hlevski gnoj, delovna hitrost, oranje, mehansko zatiranje plevelov, plodovi, ozimni ječmen, pridelava, položaj gomoljev, izgube, strojno drobljenje, zatiranje plevelov, drobljenje, lupinasto sadje, koruznica, žetveni ostanki, infrardeči senzorji, delovne nesreče, prometne nesreče, kombajni za koruzo, samohodni kombajni, biodizel, silokombajni, enoredni kombajni, sušilnice lesa, naravno sušenje, sadjarstvo, poljedelski odpadki, mlečno govedo, uporaba, vrste, odpadni les, Šmartno pri Litiji, Litija, oblika grebenov, fungicidi, sejanci, luščilni stroji, mehanizacija, suhi, sveži, prisilno sušeni, naravno sušeni, počeni, magistrske naloge, varovanje živali, žetvenik, prekrivka, sadilnik, spravilo rži, sušenje orehov, samonakladalne prikolice, silažne prikolice, idejni načrti, sortni, kakovost, gibanje živali, spremljanje gibanja, separacijska vrata, družinske kmetije, plug, plough, agricultural engineering, osnovna obdelava, molzna tehnika, avtomatska molža, sonaravno kmetijstvo, gozd, konjska vprega, spravilo s konji, spravilo s traktorji, lastnosti tal, menjalnik, dopolnilna obdelava tal, ročno sajenje, naprave za odvzemanje silaže, kmetijska tehnika, ekonomičnost, travna slaža, lupine, prečni prenos, slama, matematični modeli, razporeditev, prehrana živali, živinoreja, traktorski priključek, hidravlični cepilnik, transportni trak, konstrukcijsko snovanje stroja, obdelava tal/vrtavkasta brana/poraba goriva/fizikalno-mehanske lastnosti tal/koruza, živinorejske kmetije, merila odločitve, nakup, obnovljiv vir energije, energent, krmljenje, gradbeni materiali, mlekarna, zračenje, svetloba, načini krmljenja, silažna krma, prenovitev, Program razvoja podeželja, analiza trga, Polhograjski Dolomiti, kotli na slamo, peleti iz slame, biomasa, kurilnost, prodaja traktorjev, manjvreden les, base tratment, fuel consumption, rotacijske kosilnice, klasi, nanašanje, bencinske kosilnice, poljski poskusi, vodna energija, male hidroelektrarne, trate, šobe, cepljenje drv, Helianthus annuus, sončnice, ožigalniki, zatiranje plevela, mehansko zatiranje plevela, škropljenje, kemično zatiranje plevela, termično zatiranje plevela, dodatna dejavnost, škodljivci, fasada, toplotne izgube, obnova, sekalniki, premer vstopnega lesa, predsetvenik, brane, moč motorja, kmečke hiše, meritve, Sus scrofa, Gorenjska, travinje, kmetijski trosilniki, mineralna gnojila, raztros, porazdelitev, kosilni del, mlatilni del, poljski zajec, odvračala, mehanska zaščita, Lepus europaeus, gibanje, Sorško polje, škodljivci rastlin, agroekosistemi, elektroograje, zaščita rastlin, vetrne elektrarne, pašne planine, tehnologije sušenja, alpski svet, vetrni generatorji, preprečevanje škod, navadni jelen, srnjad, gozdarstvo, sončne celice, pomije, konjski gnoj, konji, žetve, žita, tangencialna mlačev, aksialna mlačev, žetveno ustje, lastnosti traktorjev, nagib površin, delovanje, izkoristek, fotovoltaika, gorske kmetije, učinkovitost, strme površine, gorski traktorji, talni delci