Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Jernej Zupančič

Together there are 339 keywords, that are appearing 1128 times.
106 of them (31.27 % of all) appear more than once, together appearing 895 times (79.34 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
121x13.52%geografske diplome
91x10.17%diplomska dela
86x9.61%politična geografija
51x5.7%Slovenija
45x5.03%družbena geografija
39x4.36%demogeografija
26x2.91%narodne manjšine, migracije, regionalna geografija
24x2.68%zaključne seminarske naloge
19x2.12%narodna sestava
13x1.45%Slovenci
12x1.34%Evropa
10x1.12%krizna žarišča, Hrvaška
9x1.01%izseljenci
8x0.89%sestava prebivalstva, državne meje, Azija
7x0.78%mednarodne migracije, magistrska dela, Italija, Avstrija
6x0.67%Makedonija, ekonomska geografija, bolonjska magistrska dela, narodna identiteta
5x0.56%regionalni razvoj, Romi, krizna območja, zgodovina, Slovenci v Italiji
4x0.45%obmejne regije, Afrika, geografija religije, islam, Kurdi, verska sestava, slovensko-hrvaška meja, slovensko-italijanska meja, šolstvo, turistična geografija, Evropska unija, Bela krajina
3x0.34%Bosna in Hercegovina, geografija naselij, Izrael, varstvo okolja, zdomci, priseljenci, narodno mešana območja, dvojezično šolstvo, Nemčija, geopolitika, Avstrijska Koroška, Celje, geografija, Indija
2x0.22%Mehika, Afganistan, naravni viri, Ukrajina, Furlanija-Julijska krajina, Irak, Vrhnika, Kitajska, mestne četrti, vasi, Iran, Goriška, Španija, mesta, Dolenjska, Švica, Srbi, political geography, vojna, čezmejno sodelovanje, etnični konflikti, Palestina, Avstralija, mednarodni odnosi, Jugoslavija, konflikt, Rusija, slovenski izseljenci, energetski viri, državljanska vojna, krizno območje, morfologija mest, meja, Postojna, Prekmurje, Kavkaz, Kosovo, volitve, obmejna območja, industrializacija, kolonializem, suburbanizacija, prometna geografija, Singalci, Tamilci, Šrilanka, religija, Pomurje
1xpriseljevanje, sociolingvistika, slovenščina, Sežana, osamosvojitev, Zamejski Slovenci, jezikovna identiteta, koroški Slovenci, diplomske naloge, Kašmir, Nova Zelandija, Pakistan, diplomsko delo, Katalonija, dvojezičnost, Latvija, glasba, nacionalna identiteta, Hutuji, Falklandski otoki, Ruanda, plinovodi, Kaspijsko območje, Afričani, popularna glasba, zemeljski plin, Tutsiji, Britanska čezmorska ozemlja, Rusi, schengenski režim, manjšinsko šolstvo, Metlika, Goražde, Madžari, Makedonci, Bošnjaki, Atlantski ocean, Slovenske gorice, avstrijska Koroška, upravna razdelitev, Nadiške doline, Beneška Slovenija, geografska metodologija, religije, revščina, Furlani, Amsterdam, Nizozemska, jezikovna sestava, Madžarska, Kozjansko, Laško, splošne knjižnice, Voglajnsko, pomorsko pravo, Jadransko morje, morja, Postojnska jama, vojaška geografija, Judje, Severno morje, onesnaževanje morja, judovska diaspora, ribolov, Posotelje, Islandija, Notranjska, sociologija, geografska teorija, Ciper, Posavje, identiteta, globalizacija, teritorialni simboli, teritorialne identitete, bibliobusi, knjižnice, države, Belgija, obnova mest, večetnične države, jugovzhodna Azija, socialne pravice, register stalnih prebivalcev, Kočevarji, Kočevska, Stockholm, Švedska, Zahodna Afrika, Kninska krajina, Zagreb, Nemci, Južna Tirolska, državljanske pravice, Sudan, Francija, begunci, vodni viri, Melbourne, avstralski Slovenci, Koprsko Primorje, Jugovzhodna Evropa, Zahodni breg, Libanon, manjšinski mediji, mediji, Darfur, Severna Evropa, Finska, Samiji, Finci, vrtci, bolonjske diplome, genocid, mednarodna skupnost, zemljiško-posestne razmere, razpad Jugoslavije, ZN, Slovaška, Palestinska območja, Stalin, terorizem, Tamilski tigri, geografija obmejnosti, Jelšane, Sovjetska zveza, velika lakota, Vrtojba, pokrajine, Slovenia, Serbs, geopolitics, national identity, Balkans, Bosnia and Herzegovina, national minorities, population geography, Pleterje, Stična, NATO, Lokve pri Črnomlju, Jugozahodna Azija, postkolonializem, manjšinska integracija, Brexit, voda, Gorski Karabah, etnični konflikt, begunska kriza, ilegalne migracije, EU, diaspora, kmetijstvo, preobrazba, vzhodna Ukrajina, Donbas, pogajanja, Sirija, verske skupine, Nur-Sultan, prestolnica, selitev, geografski vidiki, geografija manjšin, manjšine, Kazahstan, teritorialni razvoj, krščanstvo, etnične skupine, Poljska, politična meja, oblikovanje meja, Primorska, national borders, Srbija, onomastika, prometna mobilnost, socialna struktura, Ivančna Gorica, družbena kohezija, makedonščina, pravoslavje, doktorske disertacije, naravne nesreče, kriminaliteta, grško-makedonski spor, Grčija, Reka, izseljevanje, šport, Podonavje, Velenje, poselitev, regionalna identiteta, urbanizacija, Ljubljana, Tibet, Tolmin, Berovo, Velika Britanija, Škotska, nacionalizem, podnebne spremembe, klimatogeografija, Turčij, Republika Moldavija, zamrznjen konflikt, Hongkong, Tajvan, paradržava, Tuzla, glasbeniki, history, Slovene-Italian border, paštunvali, talibani, študij, Irska, statistične regije, narodna ideniteta, Baski, Srednja Amerika, Jesenice, Pridnestrska moldavska republika, slumi, narodna manjšina, Sevnica, aktivno prebivalstvo, zaposlitvena sestava, Vojvodina, cerkve, topografske karte, Vzhodni Timor