Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Sabina Jelenc-Krašovec

Together there are 130 keywords, that are appearing 306 times.
32 of them (24.62 % of all) appear more than once, together appearing 208 times (67.97 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
42x20.19%andragogika
39x18.75%diplomska dela
38x18.27%pedagoška metodologija
10x4.81%izobraževanje
8x3.85%vseživljenjsko učenje
6x2.88%starejši odrasli, neformalno izobraževanje
4x1.92%magistrska dela, medgeneracijsko učenje
3x1.44%potrošništvo, potrošniki, izobraževanje odraslih, ciljne skupine, usposabljanje
2x0.96%svetovanje, osnovna šola, izobraževalna biografija, lokalna skupnost, odrasli s posebnimi potrebami, duševne motnje, prostovoljstvo, skupnost, znakovni jezik, izobraževanje staršev, pedagogika, medgeneracijsko sodelovanje, ženske, študija primera, zaposlovanje, gluhi, motnje v duševnem razvoju, tolmači
1xokolje, kaznovanje, zapori, rehabilitacija, socialni kapital, sociolingvistika, socializacija, identiteta, medkulturnost, medkulturne razlike, materni jezik, jezik okolja, diplomsko delo, dvojezičnost, kvalitativno raziskovanje, vmesni jezik, skupnostno izobraževanje, otroci s posebnimi težavami, osebe s posebnimi potrebami, slabovidnost, slovenski jezik, gluhota, psihoedukacija, motnje hranjenja, psihosocialna rehabilitacija, slepi, izobraževanje učiteljev, stres, srednje šole, učitelji, slabovidni, naglušni, visokošolsko izobraževanje, poklicno izobraževanje, strokovno izobraževanje, Evropska unija, odrasli, socioterapija, tiskarstvo, medgeneracijsko izobraževanje, starost, domovi za starejše, vseživljenjsko izobraževanje, mlajši odrasli, andragoško svetovanje, prostočasne dejavnosti, transformativno učenje, odgovornost, skupnosti prakse, ozaveščanje, družba, komunikacija, priložnostno učenje, mladina, sodelovanje, medgeneracijsko sedelovanje, multipla skleroza, projektno delo, delovni terapevti, delovna terapija, znanost, akademska kariera, Alzheimerjeva bolezen, Spominčica, demenca, mladi, neoliberalizem, ruralna skupnost, društva, starši, tranzicijsko učenje, vrtci, izobraževalni programi, situacijsko učenje, biografsko učenje, društva upokojencev, prehrana, bolniki, sodelovalno učenje, socialno andragoški program, zdravljenje, odvisnost, zasvojenost, alkoholizem, zdravstena vzgoja, socialna omrežja, diskriminacija, invalidska društva, brezposelnost, trg dela, Rdeči križ Slovenije, otroci s posebnimi potrebami, avtizem, moški, muzejska pedagogika, lokalno okolje, spremljevalci, pedagoška sociologija