Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Jaro Berce

Together there are 134 keywords, that are appearing 150 times.
8 of them (5.97 % of all) appear more than once, together appearing 24 times (16 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
9x37.5%Diplomska dela
3x12.5%računalništvo v oblaku
2x8.33%spletno nakupovanje, Google, učni pripomočki, e-poslovanje, spletne igre, nadgrajena resničnost
1xmobilne aplikacije, virtualni računalniški sistem, ekonomske prednosti, tehnologija podatkovnega oblaka, varnost, spletni aktivizem, e-demokracija, elektronske igre, pametni mobilni telefoni, spletna trgovina, slovenska podjetja, hevristična evalvacija, izobraževalne ustanove, prikazno omrežje, e-trgovanje, paradoks izbire, Računalništvo, Okolje, elektronski bralniki, e-bralniki, spletno bančništvo, prednosti, sladkorna bolezen, poslovni model, e-ink zaslon, mobilna aplikacija, virtualnost, platforma kot storitev, projektne pisarne, projektna metodologija, vodja, projektna organizacija, interaktivno okolje, navodila, elektronsko učenje, team, tim, informacijska zasebnost, E-uprava, kriptologija, šifriranje, filozofije vodenja, informacijska varnost, klicni center, spletna samopomoč, web 2.0, tehnologija web 2.0, e-igre, psihološki vidik, Trajnostni razvoj, infrastruktura kot storitev, poslovanje podjetja, orodje web 2.0, virtualna lastnina, spletno tržišče, elektronsko trgovanje, Twitter, virtualna demokracija, Facebook, programska oprema kot storitev, Kadrovske službe, avtonomna vozila, samodejna vožnja, stopnja avtonomnosti, umetna inteligenca, nova mobilnost, souporaba vozil, stališča, procesni modeli, turistična industrija, zadovoljstvo strank, uspešnost poslovanja, Trženje, Navidezna resničnost, virtualna resničnost, Turizem, Peer-to-Peer, blockchain tehnologija, inovativnost, konkurenčnost., trajnost, Poslovni model, motivacija, SWOT-analiza, električni avtomobili, trg električne mobilnosti, decentralizacija, električna energija, obnovljivi viri energije, SunContract, polnilna infrastruktura, inovativna tehnologija, Upravljanje odnosov s strankami, Računalništvo v oblaku, Elektronsko poslovanje, Nove tehnologije, Podjetja, mikropodjetja, e-trgovina, Varnostni sistemi, Zloraba podatkov, napoved povpraševanja, Statistične metode, igrifikacija, Družbena odgovornost podjetja, kadrovska funkcija, človeški viri, Povpraševanje, Poslovno načrtovanje, Internetno bančništvo, Primerjalna analiza, moduli, dokumenti, elektronski sistemi za upravljanje podatkov, dokumentni sistemi, Zadovoljstvo potrošnikov, Magistrske naloge, Slovenske občine, Elektronski dokumenti, Elektronska demokracija, Volitve, Internet, Spletno oglaševanje, ključne besede, AdWord, Informacijski sistemi