Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Marina Dermastia

Together there are 116 keywords, that are appearing 153 times.
31 of them (26.72 % of all) appear more than once, together appearing 68 times (44.44 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
4x5.88%fitoplazme, PCR v realnem času
3x4.41%encimi, koruza
2x2.94%Chelidonium majus L., inhibitor, cisteinska proteinaza, endofit, bolezni vinske trte, lan, stabilnostni testi, Flavescence dorée, kadmij, vodna leča, bolezni rastlin, linusitinski proteini, LIN1, Zea mays, PR-5 proteini, osmotini, zlata trsna rumenica, afinitetna kromatografija, PCR, sekvenciranje, izolacija, invertaza, ugnezdena PCR, identifikacija, vinska trta, rast in razvoj, biokontrola
1xselekcija, Zea mays L., gensko spremenjene rastline, gensko spremenjeni organizmi, homozigotne linije, Arabidopsis thaliana, PCR RFLP, Orienthus ishidea, japonski skržatek, kloniranje, biotehnologija, navadni repnjakovec, in situ hibridizacija, transgene rastline, odpornost proti slanosti, prostornina celic, Clematis vitalba, endoreduplikacija, endopoliploidnost, slikovna citometrija, protiglivno delovanje, modelne lipidne membrane, liposomi, miniature-1, etilenska indukcija, 3-D model, saharozna sintaza, saharoza sintaza, mRNA, apikalni meristem, izolacija proteinov, imunolokalizacija, bakterijsko venenje paradižnika, metabolomika, izražanje genov, Flavescence doree, Bois noir, trsne rumenice, disertacije, fitoplazma AP, ugnezdena reakcija PCR, določanje nukleotidnega zaporedja, izdelava oligonukleotidnih začetnikov, fitoplazma ESFY, fitoplazma PD, Vitis vinifera, molekulske interakcije, raznolikost, fitoplazma BN, haplotip, genotip, metličavost jablan, bolezen trsnih rumenic, počrnelost lesa, vmp l, tuf, RFLP, molekularne tehnike, 16S, 23S rRNA, krompir, rjava gniloba krompirja, paradižnik, poligalakturonaza TAPG4, poligalakturonaza TAPG1, fitoplazma, patogene bakterije, odtis rastline, bolezenska znamenja, test patogenosti, Ralstonia solanacearum, LX RNaza, odpadanje listov, pnp, fitoplazma FD, imp, aceF, secY, diagnostične metode, obstojnost DNA, abscizija, fiziologija rastlin, določanje sladkorjev, pufer ELISA, Vitis sp.