Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Marija Ovsenik

Together there are 121 keywords, that are appearing 163 times.
26 of them (21.49 % of all) appear more than once, together appearing 68 times (41.72 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
5x7.35%stari ljudje, kakovost življenja, motivacija
4x5.88%staranje
3x4.41%domovi za stare, stres na delovnem mestu, organizacijska kultura in klima, organizacijska klima, socialno delo
2x2.94%zadovoljstvo z delom, skupine za samopomoč, izgorelost, centri za socialno delo, posvojitve, stres, prosti čas, invalidnost, socialno delo s starimi, preventiva, vrednote, uporabniki, stres na delu, delo, kakovost delovnega življenja, socialno delo v delovnem okolju, odpravljanje stresa
1xstrateški načrt, diete, prevozi invalidov, celiakija, mobilnost, socialno varstvo, zadovoljstvo, dnevni centri, nagrajevanje, izobraževanje, društvo Celiac, društva, neprofitne organizacije, supervizija, socialno podjetništvo, posvojiteljski starši, vodenje, javni delavci, solidarnost, samopomoč, medgeneracijski odnosi, medgeneracijska pomoč, aktivna politika zaposlovanja, zakonodaja, socialna odgovornost, duševna higiena, vzgojni dejavniki, socializacija, mladostniki, demografske spremembe, razlike med spoloma, posvojenci, biološki starši, nezadovoljstvo z delom, delovno mesto, premagovanje stresa, neplodnost, alkoholizem, čustva, teorije čustvene inteligence, čustvena inteligenca, raziskave, evalvacije, izmensko delo, prostovoljci, medgeneracijsko sodelovanje, projekt Simbioza, internet, računalniške veščine, izobraževanje v tretjem življenjskem obdobju, računalniško opismenjevanje, posvojeni otroci, družina, delovno okolje, medicinske sestre, priprave na posvojitev, socialna izključenost, upokojitvev, Socialno varstvo, Magistrske naloge, Starostniki, Staranje, izvajalke, brezposelnost, revščina, socialno-ekonomski položaj, kvantitativna raziskava, zaposlovanje na črno, siva ekonomija, otroci s posebnimi potrebami, družinski pomočniki, socialna rehabilitacija, stanovanjske skupine, zasvojenost, brezdomci, mobing, pomoč na domu, zadovoljstvo stanovalcev, socialni kapital, ŠKL, obšolske dejavnosti, mladi, organizacija, zadovoljstvo pri delu, letni razgovori, zadovoljstvo zaposlenih, kadrovanje, socialne mreže, hendikep, zaposlitvena rehabilitacija, karierna sidra, kariera, invalidska podjetja, zaščitna zaposlitev, pozitivna indentifikacija