Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Peter Raspor

Vseh ključnih besed je 329, ki se skupaj pojavijo 418 krat.
42 ključnih besed (12.77 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 131 krat (31.34 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
19x14.5%kvasovke
15x11.45%Saccharomyces cerevisiae
7x5.34%oksidativni stres
6x4.58%stres
4x3.05%vinske kvasovke
3x2.29%nitaste glive, alkoholna fermentacija, disertacije, krom, biomasa, PCR v realnem času
2x1.53%nadzor nad živili, signalne molekule, biokontrolna aktivnost, mikotoksini, antioksidanti, proteomika, glukoza, bakteriofagi, kemijsko definiran mošt, plesni, interakcije med kvasovko in nitasto glivo, varnost živil, Escherichia coli, Dekkera bruxellensis, encimi, analizne metode, askorbinska kislina, vino, metabolna aktivnost, glikolitični encimi, HPLC, heksokinaza, živila, senzorične lastnosti, etanol, HACCP, piruvat kinaza, fruktoza, antioksidativni obrambni sistemi, fiziologija kvasovk, fosfofruktokinaza
1xtoksičnost kovin, železo, food supply chain, rastlinski ekstrakti, Aspergillus westerdijkiae, Aspergillus flavus, qualitative methods, Cr(VI) ioni, poškodbe lipidov, GSO, gensko spremenjeni organizmi, poškodbe proteinov, quantitative methods, triangulation, food safety, food policy, proteom kvasovke, proteinski profil, good practices, hazards, education, consumers, food handlers, antioksidativni obrambni sistem, CO2, izvleček rožmarina, izobraženost delavcev, zadovoljstvo z delom, karbonili, malondialdehid, zdravilne učinkovine, proteinski profil kvasovk, upravljanje s človeškimi viri, živilski delavci, živost celic, rediferenciacija hondrocitov, dediferenciacija hondrocitov, jajca, prireja jajc, živilska veriga, izdelki iz jajc, Mandragora officinarum, nadlišček, NaCl, pH, temperatura rasti, K-sorbat, Na-benzoat, gensko spremenjena živila, Na-bisulfit, okoljski dejavniki, relativna invazivnost, mikrobiološka ekologija, 2-D elektroforeza, rast mikroorganizmov, invazivnost kvasovk v gojišče, invazivni volumen rasti, celokupni volumen rasti, pomanjkanje vira ogljika, Cr(III) ioni, mtDNK, intaktni mitohondriji, mitohondriji, diferencialno centrifugiranje, elektroforeza, virtualni restrikcijski diagram, restrikcijski encimi, donos SBR0501, SBR0501, linolna kislina, sekundarni metaboliti, Streptomyces sp. K343-1, polimiksin B, 2-bromoheksadekanojska kislina, inhibitor esteraze, 2-deoksiglukoza, homogenizacija, sferoplast, akumulacija kroma, glutation, toksičnost selena, Mucor miehei, biosinteza proteaz, UV sevanje, encimska aktivnost, selen(VI), Schizosaccharomyces pombe, kultivabilnost, mikroorganizmi, presevna elektronska mikroskopija, ekstrakt rožmarina, Rosmarinus officinalis L., BacTiter-Glo, CellTiter-Blue, Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel, glive, gojenje hondrocitov, Fe(III) ioni, PCR, toksičnost, proteinski profili, kadmij, fiziologija mikroorganizmov, CTAB, CIM, sojin leticin, zakonodaja GSO, detekcija GSO, DNA, osamitev DNA, monoliti, kromatografija, celična smrt, apoptoza, znotrajcelična oksidacija, magnezij, Candida stellata, energijska metabolna aktivnost, Botrytis cinerea Pers., komunikacija med kvasovkami, interakcije med kvasovkami različnih vrst, brezcelični sistemi, in vitro translacija, sinteza beljakovin, beljakovine, kaspaze, zeleno fluorescirajoče beljakovine, izražanje rekombinantnih genov, in vitro transkripcija, vektorji za izražanje, gensko spremenjena soja, viskoznost olj, alkoholna fermantacija, grozdni sok, kvaliteta, starterske kulture, kontaminanti, zagotavljanje kvalitete, tradicionalna živila, fitofarmacevtska sredstva, membranski bioreaktor, DNA mikromreže, alkoholna fermentacija vina, vinske kavsovke, glivne okužbe, mikrobne interakcije, aromatske spojine, hidroksicimetove kisline, hlapni fenoli, biosinteza, sheme kakovosti, proizvodni sistemi, EPD, detekcija virusov, nanodelci, metoda plakov, hemaglutinacija, koncentracija virusov, Brownovo gibanje, NTA, virus influence, adenovirusi, živilski izdelki, prevalenca, potrošniki, inovacije, Evropska unija, virusi, industrijska proizvodnja, modulatorni učinki, protiglivične učinkovine, 4-vinylphenol, volatile phenols, wine fermentation, 4-ethylphenol, defined synthetic medium, vectors, regulation of gene expression, gene expression, wine spoilage, heterologous expression, virusne okužbe, virusi v hrani, dejavniki tveganja, školjke, obvladovanje virusnih okužb, vinylphenol reductase, yeasts, Brettanomyces bruxellensis, plasmids, promoter, mukus, humane črevesne epitelne celice, evokarpin, Saccharomyces boulardii, probiotične kvasovke, odpornost, invazivnost, pH vrednost, Euodia ruticarpa, naravne protimikrobne učinkovine, filmotvornost, Campylobacter jejuni, bakterije, odpornost proti antibiotikom, genotipizacija, MLST, PFGE, velikost virusov, zaključni bioprocesi, Gentiana lutea, encian, vodka, pelinkovec, Artemisia absinthium, otroška kašica, umetni želodčni sok, model želodca, alkoholne pijače, žgane pijače, aerobne mezofilne bakterije, izolacija mikroorganizmov, vodne barve, biocidi, minimalna inhibitorna koncentracija, Salmonella enteritidis, protimikrobno delovanje, kinetika rasti, mleko, jogurt, maščobni sloj, fluorescenčne metode, gostota olj, debelina maščobnega sloja na ustnih površinah, jezik, hondrociti, biotehnologija, tkivne kulture, rastlinska olja, fizikalno-kemijske lastnosti, oslič, razdeto meso, majoneza, živila živalskega izvora, patogeni mikroorganizmi, detekcija bakterij, okužbe živil, industrija barvil, industrijska mikrobiologija, gama-tokomonoenol, alfa-tokomonoenol, vitamin E, statistična analiza, drevo odločanja, določanje števila kvasovk, stopnja predelave bučnega olja, pristnost olj, stereospecifična analiza triacilglicerolov, trans-maščobne kisline, Cucurbita pepo L., bučno olje, jedilna olja, deviško oljčno olje, GC-MS, maščobne kisline, [delta]-7 steroli, [delta]-5 steroli, štetje kvasovk, mošt, onesnaževanje, aromatski profil, triptofol, hrana, pesticidi, magistrske naloge, vzorčenje, kontrola, feniletanol, zaznavanje celične gostote, izolacija DNK kvasovk, molekularne tehnike, klasične metode, Candida zemplinina, čista starter kultura, komunikacija med celicami, združena starter kultura, metode gojenja hondrocitov