Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Darko Černe

Vseh ključnih besed je 127, ki se skupaj pojavijo 154 krat.
17 ključnih besed (13.39 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 44 krat (28.57 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
9x20.45%pljučni rak
4x9.09%ateroskleroza
3x6.82%metode
2x4.55%lipoproteinske lipaze, nedrobnocelični pljučni rak, katepsin S, polimeraza, epidemiologija, sintaza, makrofagi, maščobne kisline, statini, reduktaze, zaviralec 3-hidroksi-3-metilglutaril-koencim A (HMG-CoA), fluvastatin, odstranjevalec radikalov, antioksidativne lastnosti
1xlaboratorijske preiskave, CAD, metode dela, zunajcelična nukleinska kislina, predanalitične napake, hemoliza, izražanje gena FOLR2, folatni receptor ß, tumorski makrofagi, laboratorijska medicina, adhezijske molekule, ekspresija gena, merjenje sipane svetlobe, holin, kemokinski ligand 2, izolacija DNK, SPOT 14, izražanje gena S14, analiza preživetja, testi sproščanja, fosfatidiletanolamin-N-metiltransferaza, napoved in vivo sproščanja, s tumorjem povezani makrofagi, olegonukleotidi, inhibitorji FAS, rast tumorja, izolacija RNA, etiologija pljučnega raka, LDL receptorji, lipidni privzem, oksidirani lipoproteini, izražanje gena, lipidi, netumorsko tkivo, tumorsko tkivo, receptor čistilec, endogeni mehanizmi, vloga, gelska elektroforeza, zdravljenje, hibridizacija in situ, LPL, ne-drobnocelični pljučni rak, oksazolon spojine, gen DAPK1, angiopoietin, FASN, NSCLCL, stabilnost, zunajcelična mRNA, zunajcelične nukleinske kisline, tarča rapamicina pri sesalcih, klaritromicin, odpornost na zdravila, monoklonsko protitelo celično posredovana citotoksičnost biološki test validacija biološka aktivnost, citologija, citološki vzorci, citospin, mutacije, taksonomija Helicobacter pylori, gama-glutamil transferaza, etanol, transferin z vsebnostjo ogljikohidratov, zloraba alkohola, helicobacter pylori, antigenski označevalci, tekočinska citologija, genotipizacija, forenzična medicina, množična grobišča, skeletizirani posmrtni ostanki, identifikacija žrtev, forenzična genetika, ishemična bolezen srca, ranolazin, holesterol, imunocitokemija, ishemična kardiomiopatija, imunoterapija, trimetazidin, kronična ledvična bolezen, glomerulna filtracija, kvantitativni PCR, imunofluorescenca, perindopril, losartan, Ednra, subterapevtski odmerki atorvastatina, CD14, lipoproteinska lipaza, akvaporin 1, akvaporin 3, domeno DEP-vsebujoči protein, insulinsko signaliziranje, srčno popuščanje možganski natriuretični peptid N-terminalni fragment pro B-natriuretičnega peptida elektrokemilumiscetna imunoanaliza, Edn1, izražanje genov, cistatin C, vloga lipidov, eksogeni označevalci, sinistrin, označevalci glomerulne filtracije, restenoza, stabilnost učinkoivn, kemijske nestabilnosti, fizikalne nestabilnosti, analitika bioloških zdravil, analitske metode, razgradnja, holin spojine