Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Peter Stanković


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Peter StankovićMarko Milosavljevič4
Ksenija Šabec3
Tanja Oblak Črnič2
Dejan Jontes2
Maruša Pušnik2
Karmen Erjavec2
Miro Kline2
Zdenka Šadl1
Stojan Pelko1
Ilija Tomanić Trivundža1
Miha Javornik1
Karmen Šterk1
Simona Kustec1
Alenka Švab1
Sandra Bašić-Hrvatin1
Tanja Zgonc1
Bogomil Ferfila1
Gregor Bulc1
Chris Barker1
Andrej Škerlep1
Eva D. Bahovec1
Marjeta Mencin Čeplak1
Anton Kramberger1
Skupaj2333Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Peter StankovićFranc Mali1
Vesna Laban1
Marina Lukšič-Hacin1
Bogomir Kovač1
Andrej Škerlep1
Tina Kogovšek1
Mitja Velikonja1
Gregor Tomc1
Simona Kustec1
Franc Trček1
Andrej Lukšič1
Monika Kalin Golob1
Sandra Bašić-Hrvatin1
Matjaž Uršič1
Skupaj1414