Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Peter Stanković


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Peter StankovićDejan Jontes4
Marko Milosavljevič4
Ksenija Šabec3
Karmen Erjavec2
Maruša Pušnik2
Tanja Oblak Črnič2
Miro Kline2
Chris Barker1
Bogomil Ferfila1
Miha Javornik1
Anton Kramberger1
Simona Kustec1
Andrej Škerlep1
Stojan Pelko1
Gregor Bulc1
Zdenka Šadl1
Sandra Bašić-Hrvatin1
Karmen Šterk1
Eva D. Bahovec1
Ilija Tomanić Trivundža1
Metka Mencin Čeplak1
Tanja Zgonc1
Alenka Švab1
Skupaj2335Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Peter StankovićMonika Kalin Golob1
Andrej Škerlep1
Marina Lukšič-Hacin1
Matjaž Uršič1
Mitja Velikonja1
Bogomir Kovač1
Andrej Lukšič1
Vesna Laban1
Simona Kustec1
Tina Kogovšek1
Sandra Bašić-Hrvatin1
Franc Trček1
Gregor Tomc1
Franc Mali1
Skupaj1414