Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Maks Tajnikar


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Maks TajnikarMiroslav Rebernik1
Nada Zupan1
Iča Rojšek1
Tjaša Griessler Bulc1
Skupaj44Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Maks TajnikarNevenka Hrovatin1
Melita Rant1
Lojze Sočan1
Skupaj33