Številke

Tabeli prikazujeta sodelovanje izbrane osebe z drugimi pri zaključnih nalogah v razmerju mentor - komentor. Prva tabela vsebuje seznam oseb, ki so pri zaključnih delih osebe sodelovale kot komentor, medtem ko druga tabela vsebuje seznam oseb, pri katerih izbrana oseba sodeluje kot komentor. Obe tabeli imata v zadnjem stolpcu zapisano število zaključnih del, pri katerih velja omenjeno razmerje.

Oseba: Peter Raspor


Oseba kot mentor
MentorKomentorZaklj. del
Peter RasporPolona Jamnik8
Jan Mavri2
Andrej Kirbiš2
Neža Čadež2
Barbara Jeršek2
Boris Turk1
Rajko Vidrih1
Matjaž Peterka1
Sonja Smole Možina1
Chris D. Curtin1
Valentina Hlebec1
Nataša Poklar Ulrih1
Marjan Simčič1
Krešimir Gjuračić1
Aleš Kuhar1
Marija Zelenik-Blatnik1
Hrvoje Petković1
Jure Zupan1
Skupaj1829Oseba kot komentor
KomentorMentorZaklj. del
Peter RasporAleš Podgornik3
Hrvoje Petković2
Iztok Jože Košir1
Vekoslava Stibilj1
Irena Rogelj1
Sonja Smole Možina1
Mojca Jevšnik1
Neža Čadež1
Skupaj811