Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Andrej Kohont

Keyword20152016201720182019202020212022
Diplomska dela 117     
Magistrske naloge 134     
kompetence1613  11
menedžment človeških virov 221  21
Kadri 6      
Upravljanje 42     
Organizacije 5      
Kadrovska politika 32     
Zaposleni 13     
Zadovoljstvo na delovnem mestu 22     
Podjetja 3      
menedžment talentov   1 2  
ključni kadri 1    11
Slovenija 12     
organizacijsko uglaševanje 1    2 
Motivacija 3      
Diskriminacija 11     
motivacija   11   
Šport  1 1   
Mala in srednja podjetja  2     
Medosebni odnosi 1  1   
Mentorstvo  1   1 
fluktuacija     11 
start-up1 1     
vodenje   11   
delo od doma      2 
Facebook  1 1   
digitalizacija   1   1
Organizacijsko komuniciranje 2      
Ustrahovanje na delovnem mestu 2      
upravljanje človeških virov 2      
covid-19      11
Kariera 2      
delovna uspešnost 1 1    
informacijska tehnologija    11  
Zaposlovanje 11     
organizacijska kultura      11
zavzetost zaposlenih  1    1
kompetenčni model 1    1 
Študije primerov 11     
LinkedIn  1 1