Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Janja Zupan

Ključna beseda20202021202220232024
osteoartroza  22 
izražanje genov   3 
mezenhimske matične/stromalne celice   2 
qPCR   2 
osteoartroza (OA) 1 1 
mezenhimske matične celice  11 
metoda qPCR1 1  
Mezenhimske matične/stromalne celice1   1