Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Mojca Urek

Keyword200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
duševno zdravje 5422        31
nasilje1541         1 
socialno delo 22 4        2 
deinstitucionalizacija13211          
družina 21122         
zagovorništvo 2211        1 
homoseksualnost 123           
samopodoba 1 12        2 
zakonodaja 112 1         
mediji 31 1          
heteronormativnost 1 3         1 
institucionalno varstvo21   1       1 
normalizacija22   1         
krepitev moči 21 1        1 
ženske 41            
lepotni ideali 1 12          
homofobija 111         1 
centri za socialno delo 12  1         
žrtve nasilja  4            
zaposlovanje   11        1 
stari ljudje 2   1         
diskriminacija  1 1        1 
stigmatizacija 11 1          
mladi 1  2          
telo 1  2          
stigma  12           
oblike pomoči  21           
motnje hranjenja  2 1          
mladostniki  1          2 
samostojno življenje 1   1         
socialne mreže 11            
sorojenci  2            
starševstvo   1 1         
kvaliteta življenja 2             
partnersko nasilje 2             
zasvojenost 2             
stanovanjske skupine2              
nevladne organizacije 1           1 
bivalne enote 1   1         
preventiva 2             
očetovstvo  1  1         
socialno delo z družino  1  1         
socializacija  1 1          
zdravljenje 1  1          
psihofarmaki  1 1          
hendikep 1  1          
psihiatrija  1 1          
pomoč na domu 1   1         
prepoved približevanja  1  1         
starši  11           
nasilje v družini 1   1         
spolna identiteta   2           
policija  1  1         
spolne zlorabe  2            
moški 1  1          
družine  1          1 
zgodbe    1        1