Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Marijan M. Klemenčič

Keyword2005200620072008200920102011
Slovenija11779663
geografske diplome11669753
diplomska dela11669753
regionalna geografija11568763
družbena geografija1852711
podeželje1434332
regionalni razvoj15141  
agrarna geografija 21  22
kmetijstvo 21  21
geografija naselij 2121  
ekonomska geografija 4 1   
Haloze 1  12 
Dolenjska  11 11
turistična geografija 121   
Koprsko Primorje  111 1
demogeografija 12   1
politična geografija 2   1 
Koroška   1 2 
Selovec     12
zgodovina 1  2  
raba tal 1   2 
mesta  111  
varstvo okolja1   11 
krasoslovje 1 11  
narodne manjšine  1 11 
zavarovana območja    11 
obmejne regije 1   1 
gospodarski razvoj 2     
Avstrija    11 
magistrska dela  1  1 
samotne kmetije   1 1 
Suha krajina 1  1  
geografska metodologija  1  1 
geografska teorija 2     
fizična geografija 1  1  
Brkini     11