Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Gabi Čačinovič Vogrinčič

Keyword200420052006200720082009201020112012
družina    21843
socialno delo    22243
socialno delo z družino    1 522
otroci1     332
rejništvo    2 13 
socialno delo s starimi     22  
staranje     31  
rejniška družina       2 
individualne projektne skupine       2 
matična družina       2 
konflikti     1  1
delovni odnos      1 1
skupine za samopomoč      11 
starši      11 
starost     11  
študija primera    1 1  
institucionalno varstvo     2   
domovi za stare     2   
stari ljudje     11  
demenca     11  
zakonodaja      2  
centri za socialno delo       11
oblike pomoči      11 
svetovanje     11  
nasilje      1 1
okrevanje        2
učne težave     1  1
ženske        2
psihosocialna pomoč       11