Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Milan Šernek

Ključna beseda2017201820192020
furnir 111
les11 1
adhezija11 1
lepilni spoj11 1
vpliv temperature 1 1
epoksidno lepilo 2  
DSC1  1
lepljenje 1 1
bukev 11 
jeklo11  
lepila1 1