Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Matija Klopčič

Ključna beseda201820192020202120222023
Bela krajina1 11  
kakovost  111 
priraščanje2 1   
razširjenost11    
Fagus sylvatica1 1   
tipi redčenj 1   1
manjšinske drevesne vrste 2    
sestojna zgradba1  1  
redčenje 1   1
bukovi sestoji 1  1 
višinska rast 1   1
sortimentacija   2