Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Aleš Podgornik

Ključna beseda20172018201920202021
monoklonska protitelesa1 21 
bakteriofag T4121  
Escherichia coli12   
kemostat 2 1 
bakteriofagi11  1
afinitetna kromatografija1 11 
hidrotermalna sinteza   21
produktivnost 11  
zaključni procesi2    
lektini  2  
kromatografija   2 
bakterije 1 1 
poroznost   11
bioproces11   
glikozilacija  2  
TiO2   2 
biotehnologija11   
poliHIPE    2
dvojčičenje   11
bioprocesno inženirstvo2