Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Viktorija Žnidaršič Skubic

Ključna beseda20172018201920202021
evtanazija1 3  
pojasnilna dolžnost111  
nujni delež11 1 
skupna oporoka   2 
sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju 1 1 
darovanje spolnih celic 1 1 
zdravljenje neplodnosti 1 1 
surogatno materinstvo 11  
odškodninska odgovornost 11  
evropsko potrdilo o dedovanju2    
medicinsko pravo  2  
pacientove pravice 11  
darilo 2   
dedovanje zaščitene kmetije 1  1
pacientova avtonomija  2  
zdravnik1  1