Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Božo Koler

Ključna beseda2017201820192020202120222023
geometrični nivelman222   1
izravnava13    1
terestrično lasersko skeniranje 32    
geodetska mreža 31    
višinski datum111 1  
nivelmanska mreža11    1
trigonometrično višinomerstvo111    
ocena natančnosti11     
letalnica bratov Gorišek 2     
tahimeter 1  1  
prostornina 11    
Letalnica bratov Gorišek 1  1  
interpolacija 1  1  
višinski sistem 1  1