Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Maša Filipovič Hrast

Keyword201220132014201520162017201820192020202120222023
Diplomska dela    531     
Slovenija    221   1 
Magistrske naloge    32      
Staranje prebivalstva    21    1 
mladi     1   2  
ranljive skupine    1 1   1 
dolgotrajna oskrba      1   11
deinstitucionalizacija    1     1 
Starostniki    2       
Gospodarska kriza (2008)    11      
socialna izključenost 1      1   
Družbena izključenost    11      
država blaginje      1 1   
aktivno staranje   1      1 
stari ljudje          11