Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Primož Gorkič

Ključna beseda20162017201820192020202120222023
kazenski postopek12111   
Evropsko sodišče za človekove pravice   3   1
sodnik 1 11  1
evropsko pravo človekovih pravic  11 1  
zaupno razmerje   1 1  
varstvo osebnih podatkov    2   
policija 1  1   
obramba 1  1   
odvetniška zasebnost   1 1  
pravica do zasebnosti   11   
hišna preiskava   1 1  
preiskava odvetniške pisarne   1 1  
Ustavno sodišče Republike Slovenije   1 1  
predkazenski postopek  1 1   
sodna praksa ESČP 1   1  
privilegij zoper samoobtožbo   1 1  
procesne pravice  11    
državni tožilec 1     1
harmonizacija 2