Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Katja Filipčič

Ključna beseda201620172018201920202021
nasilje v družini 21121
žrtev  221 
mladoletniški zapor21  1 
kazensko pravo 1 11 
kaznivo dejanje   3  
kazenske sankcije 2  1 
sekundarna viktimizacija  2  1
povratništvo  1 1 
storilec  1 1 
prevzgoja1   1 
sodna praksa   11 
mladoletnik   11 
zapor   11 
namen kaznovanja 1  1 
umor   2  
vzgojni ukrep11    
prevzgojni dom 2    
zavodski ukrepi11    
mladoletniška kriminaliteta 2    
resocializacija1 1   
vzgojni ukrepi 1 1  
sodišče   2  
spolno nasilje  2   
mladoletniško prestopništvo 1 1  
policija1 1   
otrok priča    11
Barnahus  1  1