Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Mitja Durnik

Ključna beseda2015201620172018
diplomske naloge315  
Slovenija23 1
politika1112
enakost spolov 3 1
magistrske naloge 4  
islam 211
šport 211
Združene države Amerike 21 
lokalna samouprava1  1
prostotrgovinski sporazumi  11
družina 2  
ZDA   2
zunanja politika 2  
manjšine 1 1
migracije  11
etika 11 
terorizem 2  
TTIP  11
pravice žensk 11 
Bližnji vzhod  11
ženske 11 
poklic 2  
Hrvaška1  1
javne politike 11