Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Mitja Durnik

Ključna beseda2015201620172018
diplomske naloge315  
Slovenija23  
politika1112
enakost spolov 3 1
magistrske naloge 4  
šport 211
islam 211
Združene države Amerike 21 
pravice žensk 11 
lokalna samouprava1  1
migracije  11
ženske 11 
terorizem 2  
manjšine 1 1
zunanja politika 2  
ZDA   2
etika 11 
prostotrgovinski sporazumi  11
poklic 2  
družina 2  
TTIP  11
javne politike 11