Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Janez Malačič

Ključna beseda200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
Slovenija295513841342111 6     
demografija 6772463921431 4     
trg delovne sile1662117411521 1 5     
zaposlovanje1541 27315621   5    1
migracije 6222343621321 3     
prebivalstvo 13334423 1411 2     
EU1132126 412111 3     
brezposelnost1332 1227521         
nataliteta 14424413  32  1     
analiza 34 212341   1 5    1
starost1145143 31     3     
mortaliteta 21332312  12  1     
trendi 2 2113231 22  1     
staranje 1 2133 31 21  2     
politika 122 1 1321221 1     
diplomske naloge       1105 2         
izobraževanje1223  3 31 1         
izobrazba22 1  11321 1  1     
zaposlenost213 1 1 11  11 2     
zakonodaja 2 1  13111  1 1     
mednarodne primerjave1 24 1  1   1  2     
trg dela  1     43 1        1
ekonomski vidik 42 111   1          
plače 22    11    1 2     
kadri11111 1  1     2     
znanje  12  1122           
družina 22  1111            
otroci 131 2  1            
tujci 11    132           
človeški kapital 112111  1           
imigracije  31   21    1       
ekonomski razvoj 1  1 11211          
visoko šolstvo 1 2  1 111          
raziskave  2 1  1     1 2     
spol1112    1      1     
pokojninsko zavarovanje 21111     1         
reforme 11 11  1 1          
regionalni razvoj    1 113            
statistika 21 11   1           
demografske strukture14  1                
mladina      2211           
diskriminacija 11     21     1     
Evropa 211 1 1             
spremembe 111 11        1     
programi        221  1       
delovno mesto 2 1    1      2     
strategija  1   3  11          
politika zaposlovanja        32           
produktivnost        11   1 2     
stroški 3   1  1            
ZDA  22 1               
reševanje problemov  1     1 11   1     
pravice       21      1     
regije      1111           
ekonomska rast 11       1  1       
populacijska politika 11   2              
kriminal 2   1 1             
delovna razmerja 1             2    1
sindikati 2 1           1     
pogodbe 11    1       1     
problematika 2   11              
rojstva 3                   
financiranje   3                 
kolektivne pogodbe 2     1             
razvoj 1       1 1         
pokojnine    12               
upokojenci1     1 1            
zdravstvo    1 1 1            
upokojitev 1   1     1         
ustvarjalnost      111            
študenti   1  1  1           
modeli 11     1            
mednarodne ekonomske integracije  1     2            
Indija   1    1 1          
revščina   1    1 1          
socialna varnost   1 1  1            
integracija 1   1    1          
invalidsko zavarovanje 1   1  1            
invalidi       11      1     
Velika Britanija   2           1     
pospeševanje 11            1     
zgodovina     1  1      1     
krize          11   1     
recesije         11    1     
članstvo        2      1     
kariera      1 1      1     
Nemčija 11            1     
delo 1             1    1
okolje      1 1      1     
mejni prehod 1         1         
šolstvo 1     1             
ocene  1    1             
družbeni vidik     1  1            
vrednotenje 1      1            
nagrade 1     1             
zdravje   1    1            
poslovanje podjetja         1     1     
prost pretok delavcev        2            
case study  1    1             
ekonomske migracije        2            
razvite dežele      1 1            
Španija       11            
uspešnost poslovanja         1     1     
delavna dovoljenja        2            
prekrški     11              
javne finance  11                 
izredni študij 1 1                 
podjetje         1          1
socialna politika  11                 
državna pomoč 11                  
nadomestila 11                  
dejavnost 2                   
mezde 2                   
razvoj prebivalstva 2                   
uporaba človeških zmogljivosti   11                
zdravila   11                
delovna sila 1    1              
storitve        2            
struktura   1  1              
enakopravnost  1            1     
komparacije 1                  1
varčevanje 1   1               
tipi        1           1
primeri        1           1
davčne olajšave  1  1               
demografska ogroženost    1 1              
poklici   1   1             
varnost 1             1     
Avstralija   1       1         
investicije 1       1           
motiviranje       1 1           
podatki             1 1     
Italija  1            1     
teorija  1      1           
Švedska      1        1     
finance           1   1     
mladi         1 1         
brezposelni        11           
Kitajska   1        1        
efektivnost   1    1            
meritve        11           
turizem1        1           
lokalna samouprava        11