Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Janez Malačič

Keyword200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
Slovenija295513841342111 6     
demografija 6772463921431 4     
trg delovne sile1662117411521 1 5     
zaposlovanje1541 27315621   5    1
migracije 6222343621321 3     
prebivalstvo 13334423 1411 2     
nataliteta 14424413  32  1     
EU1132126 412111 3     
brezposelnost1332 1227521         
analiza 34 212341   1 5    1
starost1145143 31     3     
mortaliteta 21332312  12  1     
trendi 2 2113231 22  1     
staranje 1 2133 31 21  2     
politika 122 1 1321221 1     
diplomske naloge       1105 2         
izobraževanje1223  3 31 1         
izobrazba22 1  11321 1  1     
zaposlenost213 1 1 11  11 2     
mednarodne primerjave1 24 1  1   1  2     
zakonodaja 2 1  13111  1 1     
trg dela  1     43 1        1
ekonomski vidik 42 111   1          
znanje  12  1122           
plače 22    11    1 2     
kadri11111 1  1     2     
družina 22  1111            
človeški kapital 112111  1           
tujci 11    132           
otroci 131 2  1            
ekonomski razvoj 1  1 11211          
imigracije  31   21    1       
spol1112    1      1     
visoko šolstvo 1 2  1 111          
pokojninsko zavarovanje 21111     1         
raziskave  2 1  1     1 2     
strategija  1   3  11          
regionalni razvoj    1 113            
mladina      2211           
statistika 21 11   1           
demografske strukture14  1                
delovno mesto 2 1    1      2     
Evropa 211 1 1             
spremembe 111 11        1     
programi        221  1       
reforme 11 11  1 1          
diskriminacija 11     21     1     
produktivnost        11   1 2     
politika zaposlovanja        32           
stroški 3   1  1            
ZDA  22 1               
reševanje problemov  1     1 11   1     
populacijska politika 11   2              
problematika 2   11              
ekonomska rast 11       1  1       
delovna razmerja 1             2    1
regije      1111           
kriminal 2   1 1             
pravice       21      1     
sindikati 2 1           1     
pogodbe 11    1       1     
razvoj 1       1 1         
mednarodne ekonomske integracije  1     2            
pokojnine    12               
financiranje   3                 
študenti   1  1  1           
rojstva 3                   
upokojitev 1   1     1         
ustvarjalnost      111            
socialna varnost   1 1  1            
zdravstvo    1 1 1            
revščina   1    1 1          
Indija   1    1 1          
kolektivne pogodbe 2     1             
modeli 11     1            
integracija 1   1    1          
upokojenci1     1 1            
invalidsko zavarovanje 1   1  1            
invalidi       11      1     
Velika Britanija   2           1     
pospeševanje 11            1     
zgodovina     1  1      1     
krize          11   1     
recesije         11    1     
članstvo        2      1     
kariera      1 1      1     
Nemčija 11            1     
delo 1             1    1
okolje      1 1      1     
družbeni vidik     1  1            
šolstvo 1     1             
mejni prehod 1         1         
ocene  1    1             
vrednotenje 1      1            
nagrade 1     1             
zdravje   1    1            
poslovanje podjetja         1     1     
prost pretok delavcev        2            
case study  1    1             
ekonomske migracije        2            
razvite dežele      1 1            
Španija       11            
uspešnost poslovanja         1     1     
delavna dovoljenja        2            
prekrški     11              
javne finance  11                 
izredni študij 1 1                 
podjetje         1          1
socialna politika  11                 
državna pomoč 11                  
nadomestila 11                  
dejavnost 2                   
mezde 2                   
razvoj prebivalstva 2                   
uporaba človeških zmogljivosti   11                
zdravila   11                
delovna sila 1    1              
storitve        2            
struktura   1  1              
enakopravnost  1            1     
komparacije 1                  1
varčevanje 1   1               
tipi        1           1
primeri        1           1
davčne olajšave  1  1               
demografska ogroženost    1 1              
poklici   1   1             
Kitajska   1        1        
mladi         1 1         
motiviranje       1 1           
teorija  1      1           
Italija  1            1     
podatki             1 1     
varnost 1             1     
Avstralija   1       1         
brezposelni        11           
efektivnost   1    1            
meritve        11           
turizem1        1           
lokalna samouprava        11           
Švedska      1        1     
investicije 1       1           
finance           1   1