Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Aljoša Valentinčič

Ključna beseda2003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
Slovenija2438811823 1112111 1
analiza 2524955514 23224 2
trg kapitala 34546951 2 111  1 
podjetje1211573111  35  3  
investicije1233254 1 4 221 1  
vrednotenje 221345311111  21  
tveganje 11223413  1111   1
poslovanje podjetja112 4512 11 11    1
delnice 52 23331 1     1  
uspešnost poslovanja112 45 1 11 11    1
case study 1331221 1  21  1  
trgovanje 1111144  311      
ocene   11351 2  11 11  
računovodstvo  11 212211  2 121 
financiranje 1 2 52     111 1 1
kapital  113212111    1 1 
raziskave    111 1 2 11 23 1
finančni trg 33  22 1 2 1      
donos   3341   1 1      
investicijski skladi1 13121 1   111    
vrednostni papirji 3 12122    1      
borze 22 1123  1        
management12111 211     1 1  
zakonodaja1  123221          
analysis       1    1 21411
denarni tokovi 11111 111   1 1   
finance   1    2  112 12  
finančni instrumenti    2 121  1 11   1
obvladovanje tveganj    21 11  1 21  1 
cena 11 1 3   1 1  1   
stroški  2 1 1  11  11  1 
primeri  1 1    11 2111   
krize      2 2  111  1  
EU    11 21    1  2  
sredstva    2      1 212   
modeli 1  1 2     1  111 
vrednost  1 2121         1 
industrijsko podjetje  11231            
indeksi  11  22     11    
bančništvo  1   41    1      
energetika 1  21    1 1   1  
kalkulacije 21  11      1  1  
vzajemni skladi1 13 1        1    
valuation      1     1 1 211
trendi   1111 1    1    1
banke  1 1 3         1  
komparacije  1 211      1     
delniške družbe12 11           1  
dividende 1   1 11 1     1  
mednarodne primerjave11 1 1  1       1  
plačilni promet  112  1          1
standardi   1  1      1 11  
obveznice 1 11 1 1          
strategija 1   1  1     2    
research            1 1 21 
dobiček 1   2 11          
upravljanje     1111    1     
trženje   2 1   1   1     
company performance            1  12 1
krediti  111 1 1          
razvoj     2      1  1  1
davki1  2 1    1        
portfolio   1 111      1    
dolgovi       11 1     2  
poslovne finance        1    22    
prevzemi podjetij 11  1 2           
risk               122 
bančno poslovanje  1   21           
recesije      1 1    1  1  
efektivnost 1    2       1    
spremembe   2            1 1
mednarodni standardi   1           111 
business efficiency            1   2 1
opcije111   1            
zgodovina  1  11           1
Slovenia      1        2 1 
metode  111       1      
enterprises            1 111  
Nemčija1    2 1           
trgovinsko podjetje 11   11           
regulacija   1  11      1    
zavarovalstvo  1       111      
računovodski izkazi       11    2     
pokojninsko zavarovanje   1 1  1          
likvidnost    1  1        1  
pokojninski skladi1  1  1            
costs              111  
informacije      12           
banking            1 11   
valuta   1   11          
obnovljivi viri energije    1     1 1      
capital market              1 1 1
finančna poročila   1  1   1        
kadri 1  11             
nagrade11   1             
vedenjske finance     2    1        
boniteta    1 1      1     
gospodarske družbe 1  11             
evaluation      1     1 1    
teorija   1  1 1          
Ljubljanska borza      2      1     
varčevanje        2    1     
regresijske analize      111          
EMU       21          
svetovni trg    1 2            
produkcija  1 11             
risk management                21 
tehnologija  1 1           1  
denarne kartice  1     1         1
politika    1     1     1  
obdavčenje     21            
revizija        1    1  1  
investments              1 11 
ponudba    1 11           
trg     11         1  
meritve             11  1 
Velika Britanija1       1       1  
odločanje   1      1       1
lastništvo1      1        1  
blagovne znamke      1  1         
obrestna mera    2              
terjatve    1        1     
sončna energija          1     1  
price              1   1
direktive ES             1  1  
nafta 1  1              
Great Britain              2    
informacijski sistemi  1   1            
nabava   11              
reforme   1            1  
storitve    1           1  
revizor             1  1  
disciplina    2              
dejavnost          1  1     
prestrukturiranje1            1     
električna energija    1           1  
oglas 1   1             
ekonomski razvoj      1     1      
srednja podjetja     1      1      
majhna podjetja     1      1      
Gorenje    1 1            
kreditiranje       1    1      
entrepreneurship            1    1 
elektroindustrija    11             
company takeovers              1  1 
ownership               1 1 
Kosovo            2      
Mercator Group      2            
leasing     11            
zasebno podjetje         11        
Mercator 1     1           
zavarovanje   1  1            
podjetništvo            2      
gradbeništvo     1      1      
zlato          1 1      
ekonomska predvidevanja       1    1      
business decisions                11 
RTV Slovenija 1   1             
Evropa    2              
Hrvatska   1   1           
podatki      1        1   
sex                2  
invalidsko zavarovanje   1 1             
protection                2  
poslovni izid   1 1             
bolnišnice              1   1
ZDA1      1           
konkurenca  11               
models              1 1  
poštena vrednost             1 1   
struktura  1  1             
projekti   2               
ekonomska politika 1    1            
plin     1 1           
povpraševanje    1 1            
evro   1   1           
bančni sistemi      2            
capital               2   
market               11  
banks              11   
združitve podjetij  1    1           
zdravstvo              1   1
prodaja 1  1              
NKBM      11           
testiranje      2            
nepremičnine             1 1   
regulation                2  
manager11                 
plačilni instrumenti  11